Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Alle Bijbelboeken

Als u op zoek bent naar bijbelstudiemateriaal of achtergronden over één van de 66 Bijbelboeken, dan kunt u uitstekend terecht bij Ichthusboekhandel. In dit overzicht Bijbelboeken zijn van alle Bijbelboeken commentaren, studiemateriaal en/of achtergrondinformatie aanwezig in onze webshop én in de winkels. Met name als het gaat om Bijbelstudiemateriaal met gespreksvragen hebben we veel op voorraad. Als u langs komt in één van de winkels is veel ter inzage. Informeer als u op zoek bent naar een specifieke titel of onderwerp.

Door in het overzicht (canonieke) Bijbelboeken op één van onderstaande namen te klikken ziet u welk materiaal over dat specifieke Bijbelgedeelte beschikbaar is. Print OVERZICHT BIJBELBOEKEN

KORT OVERZICHT 39 BIJBELBOEKEN OUDE TESTAMENT (OT) :

Genesis | Exodus | Leviticus | Numeri | Deuteronomium | Jozua | Richteren | Ruth | 1 Samuel | 2 Samuel | 1 Koningen | 2 Koningen | 1 Kronieken | 2 Kronieken | Ezra | Nehemia | Esther | Job | Psalmen | Spreuken | Prediker | Hooglied | Jesaja | Jeremia | Klaagliederen | Ezechiel | Daniel | Hosea | Joel | Amos | Obadja | Jona | Micha | Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Zacharia | Maleachi

KORT OVERZICHT 37 BIJBELBOEKEN NIEUWE TESTAMENT (NT):

Mattheus | Markus | Lukas | Johannes |Handelingen | Romeinen | 1 Korinthiers | 2 Korinthiers | Galaten | Efeziers | Filippenzen | Kolossenzen | 1 Tessalonicenzen | 2 Tessalonicenzen | 1 Timotheus | 2 Timotheus | Titus | Filemon | Hebreeen | Jakobus | 1 Petrus | 2 Petrus | 1 Johannes | 2 Johannes | 3 Johannes | Judas | Openbaring

Kijk hier eens voor meer thematisch Bijbelstudiemateriaal.

De Bijbelboeken leren? In bovenstaand overzicht staan alle Bijbelboeken op volgorde. Het helpt om de Bijbelboeken uit je hoofd te leren en zo gemakkelijker en sneller in de Bijbel iets te vinden. Voor kinderen is hier een KLEURPLAAT BIJBELBOEKEN om de Bijbelboeken makkelijker te leren.

Als we kijken naar de indeling van het Oude Testament is er ook een logische rangschikking op onderwerpen mogelijk. Gebruikelijk is dat men het Oude Testament qua boeken rangschikt op onderstaande wijze:

UITGEBREID OVERZICHT BIJBELBOEKEN OUDE TESTAMENT:

De vijf Boeken van Mozes / Pentateuch:

* Genesis
* Exodus
* Leviticus
* Numeri
* Deuteronomium

Historische boeken Oude Testament

* Jozua
* Richteren
* Ruth
* 1 Samuel
* 2 Samuel
* 1 Koningen | 2 Koningen
* 1 Kronieken
* 2 Kronieken
* Ezra
* Nehemia
* Esther

Wijsheidsliteratuur / Poezie

* Job
* Psalmen
* Spreuken
* Prediker
* Hooglied

Grote profeten

* Jesaja
* Jeremia
* Klaagliederen
* Ezechiel
* Daniel

Kleine profeten

* Hosea
* Joel
* Amos
* Obadja
* Jona
* Micha
* Nahum
* Habakuk
* Sefanja
* Haggai
* Zacharia
* Maleachi

UITGEBREID OVERZICHT BIJBELBOEKEN NIEUWE TESTAMENT:

Een overzichtelijke indeling van het Nieuwe Testament op thema ziet er zo uit en sluit ook aan bij de volgorde van de Bijbelboeken in het NT.

De vier Evangeliën

* Mattheus
* Markus
* Lukas
* Johannes

Historisch boek

* Handelingen

Apostolische brieven van Paulus de gemeenten en personen:

* Romeinen
* 1 Korinthiers
* 2 Korinthiers
* Galaten
* Efeziërs
* Filippenzen
* Kolossenzen
* 1 Tessalonicenzen
* 2 Tessalonicenzen
* 1 Timotheus
* 2 Timotheus
* Titus
* Filemon

Apostolische brieven:

* Hebreeën
* Jakobus
* 1 Petrus
* 2 Petrus
* 1 Johannes
* 2 Johannes
* 3 Johannes
* Judas

Profetisch boek:
* Openbaring

Naast de zgn. Canonieke boeken, zoals hier boven staan, is er ook een groep van boeken die Apocriefe boeken genoemd worden of Deuterocanonieke boeken. Dat zijn boeken die in de joodse en christelijke traditie gerekend worden tot behorend bij de Tanach of het Oude Testament.

Het gaan dan om de boeken:

Tobit | De wijsheid van Jezus Sirach | Toevoegingen bij Daniël | Toevoegingen op Ester | I Makkabeeën | II Makkabeeën | III Makkebeeën | Judit | De wijsheid van Salomo | Baruch | Brief van Jeremia | Het gebed van Manasse

Mist u materiaal, dan horen we dat graag!