Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Alle Bijbelboeken

Als u op zoek bent naar Bijbelstudieboeken of achtergrondmateriaal over één van de 66 Bijbelboeken, dan kunt u uitstekend terecht bij Ichthusboekhandel. In dit overzicht van alle Bijbelboeken klikt u door naar overzichten van commentaren, studiemateriaal en/of achtergrondinformatie in onze webshop én ziet u wat op voorraad is en bestelbaar in de winkels van Ichthusboekhandel.nl. Met name als het gaat om Bijbelstudiemateriaal met gespreksvragen hebben we veel op voorraad. Als u langs komt in één van de winkels is veel ter inzage. Informeer als u op zoek bent naar een specifieke titel of onderwerp voor uw Bijbelstudiegroep.

Door in het overzicht van de Bijbelboeken op één van onderstaande namen te klikken ziet u precies welk materiaal over dat specifieke Bijbelgedeelte beschikbaar is. Printlijst met de 66 Bijbelboeken.

OVERZICHT 39 BIJBELBOEKEN OUDE TESTAMENT (OT) :

Genesis | Exodus | Leviticus | Numeri | Deuteronomium | Jozua | Richteren | Ruth | 1 Samuel | 2 Samuel | 1 Koningen | 2 Koningen | 1 Kronieken | 2 Kronieken | Ezra | Nehemia | Esther | Job | Psalmen | Spreuken | Prediker | Hooglied | Jesaja | Jeremia | Klaagliederen | Ezechiel | Daniel | Hosea | Joel | Amos | Obadja | Jona | Micha | Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Zacharia | Maleachi

OVERZICHT 27 BIJBELBOEKEN NIEUWE TESTAMENT (NT):

Mattheus | Markus | Lukas | Johannes |Handelingen | Romeinen | 1 Korinthiers | 2 Korinthiers | Galaten | Efeziers | Filippenzen | Kolossenzen | 1 Tessalonicenzen | 2 Tessalonicenzen | 1 Timotheus | 2 Timotheus | Titus | Filemon | Hebreeen | Jakobus | 1 Petrus | 2 Petrus | 1 Johannes | 2 Johannes | 3 Johannes | Judas | Openbaring

KIJK HIER eens voor meer thematisch Bijbelstudiemateriaal.

De Bijbelboeken leren? In bovenstaand overzicht staan alle Bijbelboeken op volgorde. Het helpt om de Bijbelboeken uit je hoofd te leren en zo gemakkelijker en sneller in de Bijbel iets te vinden. Voor kinderen is hier een KLEURPLAAT BIJBELBOEKEN om de Bijbelboeken makkelijker te leren.

Als we kijken naar de indeling van het Oude Testament is er ook een logische rangschikking op onderwerpen mogelijk. Gebruikelijk is dat men in de inhoudsopgave het Oude Testament qua boeken rangschikt op onderstaande wijze:

UITGEBREID OVERZICHT BIJBELBOEKEN OUDE TESTAMENT:

De vijf Boeken van Mozes / Pentateuch:

* Genesis
* Exodus
* Leviticus
* Numeri
* Deuteronomium

Historische boeken Oude Testament

* Jozua
* Richteren
* Ruth
* 1 Samuel
* 2 Samuel
* 1 Koningen | 2 Koningen
* 1 Kronieken
* 2 Kronieken
* Ezra
* Nehemia
* Esther

Wijsheidsliteratuur / Poëzie

* Job
* Psalmen
* Spreuken
* Prediker
* Hooglied

Grote profeten

* Jesaja
* Jeremia
* Klaagliederen
* Ezechiel
* Daniel

Kleine profeten

* Hosea
* Joel
* Amos
* Obadja
* Jona
* Micha
* Nahum
* Habakuk
* Sefanja
* Haggai
* Zacharia
* Maleachi

UITGEBREID OVERZICHT BIJBELBOEKEN NIEUWE TESTAMENT:

Een overzichtelijke indeling van het Nieuwe Testament op thema ziet er zo uit en sluit ook aan bij de inhoudsopgave van de Bijbelboeken in het NT.

De vier Evangeliën

* Mattheus
* Markus
* Lukas
* Johannes

Historisch boek

* Handelingen

Apostolische brieven van Paulus aan de gemeenten en personen:

* Romeinen
* 1 Korinthiers
* 2 Korinthiers
* Galaten
* Efeziërs
* Filippenzen
* Kolossenzen
* 1 Tessalonicenzen
* 2 Tessalonicenzen
* 1 Timotheus
* 2 Timotheus
* Titus
* Filemon

Apostolische brieven:

* Hebreeën
* Jakobus
* 1 Petrus
* 2 Petrus
* 1 Johannes
* 2 Johannes
* 3 Johannes
* Judas

Profetisch boek:
* Openbaring

Naast de zgn. Canonieke boeken, zoals hier boven staan, is er ook een groep van boeken die Apocriefe boeken genoemd worden of Deuterocanonieke boeken. Dat zijn boeken die in de joodse en christelijke traditie gerekend worden tot behorend bij de Tanach of het Oude Testament. Zij zijn in gebruik bij de Joodse synagoges, de Rooms Katholieke kerk, de Oosters orthodoxe kerken en o.a. bij Taizé vieringen. In Protestantse kring is er een vernieuwde aandacht voor. Ze zijn standaard opgenomen in de Willibrord Bijbel en zijn ook in verschillend edities van de NBV21 leverbaar.
Het gaan dan om de boeken:

Tobit | De wijsheid van Jezus Sirach | Toevoegingen bij Daniël | Toevoegingen op Ester | I Makkabeeën | II Makkabeeën | III Makkebeeën | Judit | De wijsheid van Salomo | Baruch | Brief van Jeremia | Het gebed van Manasse

In een puzzel of quiz komt nogal eens de vraag langs: Uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel? Het antwoord is dan dus 66 Bijbelboeken, dat wil zeggen 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament.

Mist u materiaal, dan horen we dat graag!

Het materiaal over de verschillende Bijbelboeken kunt u online vinden in de webshop van Ichthusboekhandel.nl en in de Ichthuswinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden en Zoetermeer waar veel op voorraad is.