Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Welke Bijbelvertalingen zijn er in Nederland

Tijdstabel van nieuwe Bijbelvertalingen met verschijningsjaar bij Ichthusboekhandel.nl

Welke nieuwe Bijbelvertalingen zijn er in het Nederlands online verkrijgbaar bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de vier Ichthusboekwinkels? De Bijbel kent in Nederland veel verschillende uitvoeringen, formaten en tekstvertalingen. Wilt u een Bijbel kopen die bij uw wensen past, dan is ons advies om u in alle rust eerst even wat te oriënteren op de variaties in de uitvoeringen en de meest gebruikte Bijbelvertalingen. Ichthusboekhandel.nl helpt u daar graag bij met een groot assortiment Bijbels en praktisch advies. Nieuwe Bijbelvertalingen zijn altijd direct na verschijnen verkrijgbaar bij Ichthusboekhandel.nl. Recent was er met name qua nieuwe Bijbelvertalingen veel aandacht voor de NBV21, de nieuwe Bijbelvertaling 2021 die 13 oktober 2021 verscheen, alsmede het Nieuwe Testament van the Message, de Bijbelvertaling van Eugene Peterson. The Message wordt in het voorjaar van 2023 verwacht.

Waarom zijn er meerdere Bijbelvertalingen? De grote verscheidenheid aan soorten Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat de Bijbel vertaald is uit het Hebreeuws, de taal van het volk van Israël en het Grieks, de taal die algemeen gangbaar was en gesproken werd in de tijd dat Jezus Christus leefde. Hoewel de Bijbelvertalingen op kleine onderdelen verschillen, is er grote overeenstemming over de oorspronkelijke bronteksten. Graag nemen wij u bij Ichthusboekhandel.nl mee in een (alfabetisch) overzicht van de actuele Bijbelvertalingen. Daarbij vertellen we kort iets over de achtergrond en geven we inzicht in wat er verkrijgbaar is van elke specifieke Nederlandse Bijbelvertaling. U kunt dan zelf ontdekken welke Bijbel het beste bij u past:

De Basisbijbel - 2016

De Basisbijbel (BB) is een Bijbel die globaal de tekst van de Statenvertaling volgt, maar dan wel in hedendaags en gemakkelijk Nederlands. De oorspronkelijke opzet was de Bijbel toegankelijker maken door actueel taalgebruik en kortere zinnen. Inmiddels is de Basisbijbel verkrijgbaar als E-bijbel en als papieren Bijbel in een paperback, hardback en luxe editie.

Gebruikers waarderen de Basisbijbel vanwege:

* de leesbaarheid en toegankelijkheid;
* de prijs;
* de mogelijkheid als Uitdeelbijbel gezien de prijs.

INKIJKEXEMPLAAR BASISBIJBEL

Kijk HIER voor de verschillende uitvoeringen van de Basisbijbel

De Bijbel in Gewone Taal - 2004 (BGT)

Een complete Bijbelvertaling in gewone woorden en hanteerbare zinnen. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) heeft een duidelijke tekstindeling en een woordenschat van ongeveer 4000 woorden die (bijna) iedereen kent en gemakkelijk kan lezen.

Mensen vinden van de Bijbel in Gewone Taal o.a. dat deze:

* In hedendaags en toegankelijk Nederlands is geschreven;
* Duidelijk geschreven en overzichtelijk ingedeeld is;
* Verrassend concreet is;
* Een mooie start is, wanneer u voor het eerst de Bijbel wilt lezen;
* Tekstvertaling minder geschikt is voor studiedoeleinden.

INKIJKEXEMPLAAR BIJBEL IN GEWONE TAAL

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is er in verschillende maten en fraaie uitvoeringen. Kijk HIER

De Groot Nieuws Bijbel - 1983

De Groot nieuws Bijbel (GNB) verscheen voor het eerst in 1983 en werd daarna volledig gereviseerd in 1995. Het is een Bijbelvertaling in de omgangstaal, vooral bedoeld voor de niet-kerkelijke lezer. De leesbaarheid staat daarmee voorop. Deze Bijbel wordt vooral nog oecumenisch gebruikt in Protestantse en Rooms Katholieke kerken.

Opvallend is in de reacties over de Groot Nieuws Bijbel:

* men vindt hem doeltaalgericht
* De leesbaarheid is goed
* Gericht op niet kerkelijke lezers
* Wat minder actueel qua taalgebruik.

Op dit moment is de Groot Nieuws Bijbel alleen nog als e-bijbel te koop!

De Herziene Statenvertaling - 2010

Een herziene uitgave van de originele tekst van de Statenvertaling van 1637. De eerste editie verscheen in 2010. De tekst is in 2017 opnieuw geactualiseerd en waar nodig aangepast aan ontdekkingen in oorspronkelijk grondteksten (o.a. de Dode Zeerollen) De Herziene Statenvertaling (HSV) wordt gebruikt in de Hervormde gemeenten in de PKN (gereformeerde Bond), gemeenten binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken en in veel Evangelische gemeenten.

Sterke en zwakke kanten van de Herziene Statenvertaling zijn o.a.

* Geactualiseerde en herkenbare taal
* Brontaal gericht
* Geschikt voor studiedoeleinden
* Concordante vertaalwijze
* Actueler woordgebruik dan de NBG'51
* Niet iedereen volgde de theologische keuzes van de Herziene Statenvertaling vanuit de rechterflank van de Gereformeerde Gezindte.

INKIJKEXEMPLAAR HERZIENE STATENVERTALING (HSV)

Kijk HIER voor de Herziene Statenvertaling (HSV)]en ontdek de verschillende uitvoeringen, al of niet in combinatie met het Psalmboek 1773.

Het Boek - 1987

Het Boek (HBK) kwam in 1987 beschikbaar. In 2008 is de tekst volledig gereviseerd. Het is een gedachte voor gedachte Bijbelvertaling (een zgn. parafrase vertaling) en bedoeld om mensen te helpen de Bijbel makkelijker te begrijpen. Het is een project met een missionaire doelstelling. Bijzonder is dat de tekst in tweekleurendruk is. Wat een "Godsspraak" is of wat door Jezus Christus letterlijk gezegd is, wordt rood afgedrukt. Daarom wordt het Boek ook wel de Roodletterbijbel genoemd.

Als argumenten om deze Bijbel wel/niet aan te schaffen worden vaak genoemd:

* Het hedendaags taalgebruik
* De toegankelijke benadering
* De keuze voor de rode letter als het gaat om de Godsspraak of wanneer Jezus Christus spreekt.
* De missionaire doelstelling
* Omdat het geen nauwkeurige woord voor woord Bijbelvertaling is maakt dat het Boek wat minder geschikt voor studie.

INKIJKEXEMPLAAR HET BOEK ROODLETTER EDITIE

Kijk HIER naar de verschillende uitvoeringen die leverbaar zijn van Het Boek, de Roodletterbijbel.

De Mechelse Bijbel -2021

De eerste uitgave van de Mechelse Bijbel, een project van Dr. Hans van Leeuwen verscheen begin 2021 en zal opgebouwd worden uit een reeks boeken die de teksten en een compacte toelichting bevatten.

Wat zijn de kenmerken van de Mechselse Bijbel:

* Een persoonlijk, klassiek en literair taalgebruik waarmee deze vertaling zich onderscheidt van moderne en populaire vertalingen. De Mechelse Bijbel kiest eerder voor aansluiten bij de grondtekst dan voor moderniteit.
* Een bladspiegel in één kolom (dit leest het meest natuurlijk), zo min mogelijk onderbroken door vers aanduidingen en met een structuur die goed duidelijk maakt hoe de afzonderlijke boeken zijn opgebouwd.
* Alle Bijbelboeken zijn voorzien van beknopte verklarende toelichtingen die ruggensteun bieden bij het lezen en bestuderen van de Bijbel.
* Over geografische, historische of culturele bijzonderheden, en over personen, die in de tekst voorkomen. Toegevoegd zijn ook diverse behulpzame kaarten.
* Met omschrijvingen van woorden en uitdrukkingen die moeilijk te vertalen zijn en die een bredere uitleg nodig hebben.
* Over leerstellige of geestelijke zaken waarmee deze vertaling ook aan wil sluiten bij de leer van de Kerk
* Met verwijzingen naar andere Bijbelteksten waarmee aangetoond wordt hoe de Bijbel een wonderlijke eenheid is 'om zo die innerlijke eenheid van de heilige Schrift te leren proeven, waarvan de heilige Geest de waarborg is'.

INKIJKEXEMPLAAR MECHELSE BIJBEL

De uitgaven van de Mechelse Bijbel treft u HIER.

De Naardense Bijbel 2004

De Naardense Bijbel (NB) is een woord voor woord Bijbelvertaling van de Bijbel uit de Hebreeuwse, Arameesche en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Bijbelvertaler Pieter Oussoren. Uitgangspunt van de Naardense Bijbel is dat de bronteksten er in de eerste plaats zijn om voor te lezen, vandaar de kolometrische zetting.

De Naardense Bijbel wordt door de doelgroep gewaardeerd vanwege het feit dat:

* de Bijbel zeer geschikt is voor declamatie
* het een nauwkeurige Bijbelvertaling is
* literair een hoogstaande uitgave is
* de Bijbel bijzonder geschikt is voor studiedoeleinden

Soms vindt men het Nederlands in de Naardense bijbel niet zo gemakkelijk of zelfs weerbarstig. De doelgroep voor deze Bijbel, veelal liefhebbers van oorspronkelijke, literaire taal, zullen dan zeggen dat dit onvermijdelijk is en juist de charme van deze Bijbelvertaling vormt.

De naam Naardense Bijbel ontstond door de foto's van de glas in lood ramen van de kerk van Naarden in de eerste editie.

INKIJKEXEMPLAAR NAARDENSE BIJBEL

Kijk HIER voor de Naardense Bijbel in verschillende formaten en uitvoeringen.

De NBG Vertaling - 1951

In 1916 gaf het Nederlands Bijbelgenootschap de opdracht voor een nieuwe Bijbelvertaling. Vanwege de Tweede Wereldoorlog kwam deze vertaling pas in 1951 beschikbaar. Deze vertaling staat op beperkte afstand van de Statenvertaling. Deze Bijbelvertaling wordt nog steeds gebruikt in evangelische gemeenten, PKN-gemeenten en enkele Gereformeerde kerken. Bovendien is dit een geliefde vertaling binnen de Surinaamse gemeenschap.

Enkele overwegingen bij de aanschaf van de NBG'51 door onze bezoekers:

* Prima geschikt voor studiedoeleinden
* Kent een trouwe gebruikersgroep
* Wat ouderwetse vertaalkeuzes

INKIJKEXEMPLAAR NBG'51

Kijk HIER voor de NBG'51 in de nu nog beschikbare edities.

De Nieuwe Bijbelvertaling - 2004

In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) na een lange tijd van voorbereiding. Een oecumenische Bijbelvertaling waaraan het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting samenwerkten. De NBV Bijbel wordt gebruikt in de Protestantse Kerken Nederland (PKN), vrijgemaakte kerken (GKV), Nederlands Gereformeerde kerken (NGK) en in sommige Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK). In nogal wat Evangelische gemeenten is dit eveneens de standaardkeuze.

Welke afwegingen spelen rond de NBV 2004 voor de bezoekers van Ichthusboekhandel?

* Brontekst getrouw (gaat uit van de bronteksten)
* Doeltaal gericht (d.w.z. begrijpelijk en actueel Nederlands)
* Brede acceptatie in veel kerken
* Volgens nogal wat mensen wat minder geschikt voor studiedoeleinden.

INKIJKEXEMPLAAR NIEUWE BIJBVELVERTALING 2004

Kijk HIER voor De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van 2004 die online bij Ichthusboekhandel en in de winkels in veel varianten beschikbaar is .

Oktober 2021 kwam een volledige revisie uit van de uitgave van 2004. De NBV ging toen verder onder de naam NBV21 en kent vele (kleine) tekstuele aanpassingen en een nog consequentere stijl van vertalen.

De NBV21 - 2021

De Nieuwe Bijbelvertaling is de revisie van de editie van de NBV 2004 en is 14 oktober 2021 verschenen onder de naam NBV21. De NBV 21 kreeg inmiddels al veel aandacht en Ichthusboekhandel kan u adviseren over alle informatie en achtergronden over het NBV2021-project. De NBV2021 betreft een volledig gereviseerde vertaling en is daarmee een geactualiseerde versie van de Bijbel die in 2004 verscheen. Een Bijbelvertaling die inmiddels niet meer weg te denken valt in kerken en huizen van mensen. Centraal blijft bij de NBV 2021 dat de vertaalprincipes van de NBV 2004 gehandhaafd zijn, maar de versie van de NBV21 is als het ware een "verfijnde editie". Daarmee is de NBV 21 actueel én vertrouwd tegelijkertijd!

Informatie over verschillende edities van de : NBV21 en uiteraard ook over de Achtergronden van de NBV21

INKIJKEXEMPLAAR NBV21

De Statenvertaling - 1637

De Statenvertaling (SV) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling "op last van de Hoogmogende Heeren Staten Generaal". Deze Bijbel is rechtstreeks vertaald uit het Hebreeuws en Grieks en kwam in 1637 beschikbaar. De Statenbijbel is gangbaar in reformatorische kerken zoals de verschillende Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde gemeenten en in Hersteld Hervormde Gemeenten. Tevens wordt de Statenvertaling gebruikt in sommige oudere Indische Pinkstergemeenten.

Sterke en zwakkere punten van de Statenvertaling:

* Brontaalgericht
* Concordante vertaling (d.w.z. consequente toepassing woorden)
* Klassiek woordgebruik vanuit literair oogpunt, (De SV was ook taalvormend voor Nederland)
* Geschikt voor studiedoeleinden
* Archaïsch taalgebruik vanuit perspectief jongere lezers
* Lange zinnen wat voorlezen soms moeilijker maakt

Klik HIER voor de verschillende uitvoering van de Statenvertaling van 1637 die in veel uitvoeringen beschikbaar is bij Ichthusboekhandel

De Telosvertaling -2018

De Telosbijbel is een Bijbelvertaling die sterk aansluit bij de Griekse grondtekst. LET OP: Deze Bijbel is alleen leverbaar in de uitvoering van het Nieuwe Testament. Oorspronkelijk werd dit de "Voorhoeve vertaling" genoemd, omdat deze Haagse familie het initiatief had genomen voor deze Bijbelvertaling.

De Telosbijbel wordt gewaardeerd vanwege:

* de nauwkeurige aansluiting bij het Grieks
* een leesbare Nederlandse tekst
* de voetnoten en verwijzingen.

De Telosvertaling is historisch sterk verbonden met de gemeenschap van de Vergadering van Gelovigen.

INKIJKEXEMPLAAR TELOS VERTALING

Klik HIER voor de Telosvertaling die volop leverbaar is bij Ichthusboekhandel.

De bijbel in de Willibrord Vertaling - 1995

De Willibrordvertaling (WV) is dé katholieke Bijbel en wordt gezien als de standaard Bijbelvertaling van de RK geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied. De Willibrordbijbel wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordbijbel wordt alom gewaardeerd als een Bijbelvertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk en hedendaags Nederlands.

Overwegingen bij de Willibrordvertaling zijn o.a.:

* Brontaalgetrouw
* Geschikt voor gebruik in Rooms-katholieke kring en daarbuiten;
* Geschikt voor studie;
* Bevat standaard de Deuterocanonieke boeken.

INKIJKEXEMPLAAR WILLIBRORDBIJBEL

Klik HIER voor de diverse uitvoeringen van de Willibrordvertaling zoals bij Ichthusboekhandel leverbaar.

De Bijbel in de vertaling die u kiest kunt u online bestellen in de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer. Daar krijgt u helder advies en is een ruim assortiment en veel keuze op voorraad.