Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Welke Bijbelvertalingen zijn er in Nederland

Welke verschillende Bijbelvertalingen zijn er verkrijgbaar in het Nederlands bij Ichthusboekhandel? De Bijbel kent in Nederland veel verschillende uitvoeringen, formaten en tekstvertalingen. Wilt u een bij u passende bijbel kopen, dan is het goed om u eerst even wat beter te oriënteren op de variaties in die uitvoeringen en de meest gebruikte Bijbelvertalingen. Ichthusboekhandel helpt u daar graag bij met een groot assortiment en een praktisch advies.

De grote verscheidenheid aan soorten Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat de Bijbel vertaald is uit het Hebreeuws, de taal van het volk van Israël en het Grieks, de taal die gesproken werd in de tijd dat Jezus Christus leefde. Hoewel de Bijbelvertalingen op kleine onderdelen verschillen, is er grote overeenstemming over de oorspronkelijke bronteksten. Graag nemen wij u bij Ichthusboekhandel.nl mee in een (alfabetisch) overzicht van de actuele Bijbelvertalingen. Daarbij vertellen we kort iets over de achtergrond en geven we inzicht in wat er verkrijgbaar is van elke specifieke Nederlandse Bijbelvertaling. U kunt dan zelf ontdekken wat het meeste bij u past:

De Basisbijbel

De Basisbijbel (BB) is een Bijbel die globaal de tekst van de Statenvertaling volgt, maar dan wel in hedendaags en gemakkelijk Nederlands. De oorspronkelijke opzet was de Bijbel toegankelijker maken door actueel taalgebruik en kortere zinnen. Inmiddels is de Basisbijbel verkrijgbaar als Ebijbel en als papieren Bijbel in een paperback, hardback en luxe editie.

Gebruikers waarderen de Basisbijbel vanwege:

* de leesbaarheid en toegankelijkheid;
* de prijs;
* de mogelijkheid als uitdeelbijbel gezien de prijs.
De verschillende uitvoeringen van de Basisbijbel

De Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Een complete Bijbelvertaling in gewone woorden en hanteerbare zinnen. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) heeft een duidelijke tekstindeling en een woordenschat van ongeveer 4000 woorden die (bijna) iedereen kent en gemakkelijk kan lezen.

Mensen vinden van de Bijbel in Gewone Taal o.a. dat deze:

* In hedendaags en toegankelijk Nederlands is geschreven;
* Duidelijk geschreven en overzichtelijk ingedeeld is;
* Verrassend concreet is;
* Een mooie start is, wanneer u voor het eerst de bijbel wilt lezen;
* Tekstvertaling minder geschikt is voor studiedoeleinden

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is er in verschillende maten en fraaie uitvoeringen

De Groot Nieuws Bijbel

De Groot nieuws Bijbel (GNB) verscheen voor het eerst in 1983 en werd daarna volledig gereviseerd in 1995. Het is een Bijbelvertaling in de omgangstaal, vooral bedoeld voor de niet-kerkelijke lezer. De leesbaarheid staat daarmee voorop. Deze bijbel wordt vooral nog oecumenisch gebruikt in Protestantse en Rooms-Katholieke kerken.

Opvallend is in de reacties over de Groot Nieuws Bijbel:

* men vindt hem doeltaalgericht
* De leesbaarheid is goed
* Gericht op niet kerkelijke lezers
* Wat minder actueel qua taalgebruik.

Op dit moment is de Groot Nieuws Bijbel alleen als e-bijbel te koop!

De Herziene Statenvertaling

Een herziene uitgave van de originele tekst van de Statenvertaling van 1637. De eerste editie verscheen in 2010. De tekst is in 2017 opnieuw geactualiseerd en waar nodig aangepast aan ontdekkingen in oorspronkelijk grondteksten (o.a. de Dode Zeerollen) De Herziene Statenvertaling (HSV) wordt gebruikt in de Hervormde gemeenten in de PKN (gereformeerde Bond), gemeenten binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken en in veel Evangelische gemeenten.

Sterke en zwakke kanten van de Herziene Statenvertaling zijn o.a.

* Geactualiseerde en herkenbare taal
* Brontaal gericht
* Geschikt voor studiedoeleinden
* Concordante vertaalwijze
* Actueler woordgebruik dan de NBG'51
* Niet iedereen volgde de theologische keuzes van de Herziene Statenvertaling vanuit de rechterflank van de Gereformeerde Gezindte.

De Herziene Statenvertaling (HSV)is er in veel verschillende uitvoeringen, al of niet in combinatie met een Psalmboek 1773.

Het Boek

Het Boek (HBK) kwam in 1987 beschikbaar. In 2008 is de tekst volledig gereviseerd. Het is een gedachte voor gedachte Bijbelvertaling (een zgn. parafrase vertaling) en bedoeld om mensen te helpen de Bijbel makkelijker te begrijpen. Het is een project met een missionaire doelstelling.

Als argumenten om deze Bijbel te kopen worden vaak genoemd:

* Het hedendaags taalgebruik
* De toegankelijke benadering
* De keuze voor de rode letter vorm als het gaat om de Godsspraak of wanneer Jezus Christus spreekt.
* De missionaire doelstelling
* Dat het geen nauwkeurige woord voor woord Bijbelvertaling is maakt het Boek wat minder geschikt voor studie.

Het Boek is in meerdere uitvoeringen leverbaar

De Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel (NB) is een woord voor woord Bijbelvertaling van de Bijbel uit de Hebreeuwse, Arameesche en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Bijbelvertaler Pieter Oussoren. Uitgangspunt van de Naardense Bijbel is dat de bronteksten er in de eerste plaats zijn om voor te lezen, vandaar de kolometrische zetting.

De Naardense Bijbel wordt door de doelgroep gewaardeerd vanwege het feit dat:

* de Bijbel zeer geschikt is voor declamatie
* het een nauwkeurige Bijbelvertaling is
* literair een hoogstaande uitgave is
* de Bijbel bijzonder geschikt is voor studiedoeleinden

Soms vindt men het Nederlands in de Naardense bijbel niet zo gemakkelijk of zelfs weerbarstig. De doelgroep voor deze bijbel, liefhebbers van oorspronkelijke, literaire taal, zullen dan zeggen dat dit onvermijdelijk is en juist de charme van deze Bijbelvertaling vormt.

De naam Naardense Bijbel ontstond door de foto's van de glas in lood ramen van de kerk van Naarden in de eerste editie.

De Naardense Bijbel is in verschillende formaten en uitvoeringen beschikbaar.

De NBG Vertaling 1951

In 1916 gaf het Nederlands Bijbelgenootschap de opdracht voor een nieuwe Bijbelvertaling. Vanwege de Tweede Wereldoorlog kwam deze vertaling pas in 1951 beschikbaar. Deze vertaling staat op beperkte afstand van de Statenvertaling. Deze Bijbelvertaling wordt nog steeds gebruikt in evangelische gemeenten, PKN-gemeenten en enkele Gereformeerde kerken. Bovendien is dit een geliefde vertaling binnen de Surinaamse gemeenschap.

Enkele overwegingen bij de aanschaf van de NBG'51 door onze bezoekers:

* Prima geschikt voor studiedoeleinden
* Kent een trouwe gebruikersgroep
* Wat ouderwetse vertaalkeuzes

De NBG'51 is er nog in enkele edities.

De Nieuwe Bijbelvertaling 2004

In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) na een lange tijd van voorbereiding. Een oecumenische Bijbelvertaling waaraan het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting samenwerkten. De NBV bijbel wordt gebruikt in de Protestantse Kerken Nederland (PKN), vrijgemaakte kerken (GKV), Nederlands Gereformeerde kerken (NGK) en in sommige Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK). In nogal wat Evangelische gemeenten is dit eveneens de standaardkeuze.

Welke afwegingen spelen rond de NBV voor de bezoekers van Ichthusboekhandel?

* Brontekst getrouw (gaat uit van de bronteksten)
* Doeltaal gericht (d.w.z. begrijpelijk en actueel Nederlands)
* Brede acceptatie in veel kerken
* Volgens nogal wat mensen wat minder geschikt voor studiedoeleinden.

De Nieuwe bijbelvertaling (NBV) van 2004 is bij Ichthusboekhandel in veel varianten beschikbaar.

Medio oktober 2021 wordt een volledige revisie verwacht van deze uitgave. De NBV gaat dan verder onder de naam NBV21 en kent dan vele (kleine) tekstuele aanpassingen en een nog consequentere stijl.

De Statenvertaling 1637

De Statenvertaling (SV) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling "op last van de Hoogmogende Heeren Staten Generaal". Deze Bijbel is rechtstreeks vertaald uit het Hebreeuws en Grieks en kwam in 1637 beschikbaar. De Statenbijbel is gangbaar in reformatorische kerken zoals de verschillende Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde gemeenten en in Hersteld Hervormde Gemeenten. Tevens wordt de Statenvertaling gebruikt in sommige oudere Indische Pinkstergemeenten.

Sterke en zwakkere punten van de Statenvertaling:
* Brontaalgericht
* Concordante vertaling (d.w.z. consequente toepassing woorden)
* Klassiek woordgebruik vanuit literair oogpunt, (De SV was ook taalvormend voor Nederland)
* Geschikt voor studiedoeleinden
* Archaïsch taalgebruik vanuit perspectief jongere lezers
* Lange zinnen wat voorlezen soms moeilijker maakt

De Statenvertaling van 1637 is in veel uitvoeringen beschikbaar bij Ichthusboekhandel

De Telosvertaling

De Telosbijbel is een Bijbelvertaling die sterk aansluit bij de Griekse grondtekst. LET OP: Deze Bijbel is alleen leverbaar in de uitvoering van het Nieuwe Testament. Oorspronkelijk werd dit de "Voorhoeve vertaling" genoemd, omdat deze Haagse familie het initiatief had genomen voor deze Bijbelvertaling.

Deze bijbel wordt gewaardeerd vanwege:

* de nauwkeurige aansluiting bij het Grieks
* een leesbare Nederlandse tekst
* de voetnoten en verwijzingen.

De Telosvertaling is historisch sterk verbonden met de gemeenschap van de Vergadering van Gelovigen.

De Telosvertaling is volop leverbaar.

De bijbel in de Willibrord Vertaling

De Willibrordvertaling (WV) is dé katholieke Bijbel en wordt gezien als de standaard Bijbelvertaling van de RK geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied. De Willibrordbijbel wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordbijbel wordt alom gewaardeerd als een Bijbelvertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk en hedendaags Nederlands.

Overwegingen bij de Willibrordvertaling zijn: o.a.

* Brontaalgetrouw
* Geschikt voor gebruik in Rooms-katholieke kring en daarbuiten;
* Geschikt voor studie;
* Bevat standaard de Deuterocanonieke boeken.

De Willibrordvertaling is in diverse uitvoeringen bij Ichthusboekhandel leverbaar.

De Bijbel kopen doet u bij Ichthusboekhandel. Daar krijgt u helder advies en bieden ze een ruim assortiment en veelal keuze uit voorraad.

Hier kunt u wat Bijbels qua tekst vergelijken. Meer info geven wij u graag in de winkels.