Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Christelijke spiritualiteit

Boeken vanuit een specifiek christelijk gedachtegoed over spiritualiteit zijn gevraagd in de boekhandel. Hoewel de term christelijke spiritualiteit soms wat beladen is, zijn er veel mensen die op die manier een verbondenheid ervaren met christelijke principes en de daarmee verbonden christelijke levensstijl en beleving.

Stefan Paas schreef over spiritualiteit": Laatmoderne spiritualiteit is diepgaand geïndividualiseerd: iedereen moet zijn eigen lijntje met God vinden. Voor sommigen bestaat dit lijntje uit filosofische argumenten en empirische bewijzen (inclusief wonderen en tekenen); voor veel anderen bestaat het uit positieve innerlijke ervaringen (feel-good spiritualiteit).

Onderstaand een overzicht van actuele boeken over o.a. Protestantse en Benedictijnse spiritualiteit die veel gevraagd en gelezen worden en ondersteuning bieden in het proces van zingeving en beleving.

13 artikelen
pagina 1 van 2
Volg de liefde, leiderschap in het licht

Volg de liefde is een boek over leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi. Wat is goed leiderschap? Die vraag wordt acuut als je zelf wordt gevraagd om sturing en bescherming te bieden. Door anderen of door de omstandigheden. Dit boek wil je inspireren daarin een weg te vinden die bij je past. Men wordt niet geboren als leider, maar geroepen om leiderschap te tonen.

Dit geldt zeker voor Franciscus en Clara van Assisi, twee spirituele leiders uit de dertiende eeuw die hun leiderschap proefondervindelijk hebben moeten ontwikkelen. Hun leiderschap was exemplarisch, spiritueel en 'vrouwelijk' of verbindend.

In dit licht zijn vier vrouwelijke leiders geïnterviewd. In het oog springt dat ze net als Clara en Franciscus in staat zijn leiderschap te delen en mensen te verbinden. Ook leggen vijf leiders met heel uiteenlopende werkterreinen uit hoe zij leiding leerden geven. Hier ontstaat een dialoog tussen de praktijk van nu en die van de laatmiddeleeuwse heiligen.

Een analyse van vier spirituele leiders, waaronder Franciscus en Clara zelf, maken het overzicht van typen leiderschap compleet.

Met bijdragen van:

* Willem Marie Speelman, (Redactie)
* Gerard Pieter Freeman,
* Marieke Bouwman,
* Michel Versteegh,
* Hanna Rijken,
* Monique van Dijk-Groeneboer,
* Archibald van Wieringen,
* Bart J. Koet,
* Alkeline van Lenning,
* Bernardus Peeters OCSO,
* Krijn Pansters,
* Theo van der Zee,
* Harald van Veghel,
* Ada van der Velden-Westervelt,
* Jan van den Eijnden OFM,
* Erik van Kerkhoff.

Volg de liefde, leiderschap in het licht Speelman, W.M. (red)
€ 24,90
voorraad onbekend
Niet zonder hoop

Tomas Halik schrijft met zijn nieuwste theologische boek: Niet zonder hoop, een nieuwe titel over geloven in een postoptimistische tijd. Hoop wordt juist in tijden van crisis ervaren, zowel in het persoonlijke leven als in een samenleving.

Hoop is dan een opening waardoor de toekomst een lichtstraal in het heden werpt. In dit boek gaat Tomas Halik op zoek naar hoop voor vandaag de dag. Hij beschrijft de verschillende vormen van menselijke hoop en laat zien wat zij kan bieden. Vragen en antwoorden wanneer we in het leven stuiten op existentiële vragen of ingrijpende ervaringen.

Tomas Halik (1948) is priester en hoogleraar filosofie en Sociologie te Praag. Hij was de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechische aartsbisschop Tomasek en Paus Johannes Paulus II. Eerder verschenen van Tomas Halik:

* Geduld met God

* De nacht van de biechtvader

* Ik wil dat jij bent.

* Geloven op de tast

* Raak de wonden aan.

Niet zonder hoop Halik, Tomas
€ 20,-
voorraad onbekend
De Karmelitaanse weg

Het boek de Karmelitaanse weg door John Welch, heeft als doel de spirituele wijsheid van een achthonderd jaar oude religieuze gemeenschap beschikbaar te maken. De meeste leden van die gemeenschap zijn tamelijk onbekend in de geschiedenis.

Sommigen zijn tot op vandaag echte leiders en inspirerende figuren voor wie vastberaden zoeken naar God. Een traditie van spiritualiteit is als een oud pad. Het wordt gevormd in de loop der tijden doordat veel reizigers het volgden. Mensen blijven het pad nemen, omdat het betrouwbaar is gebleken. De hedendaagse reiziger durft op die weg te vertrouwen vanwege het getuigenis van anderen.

De Karmeltraditie vertelt ons het verhaal van Gods aanwezigheid aan de handen van beelden en een taal die specifiek, maar niet exclusief, karmelitaans zijn. De karmelitaanse versie van het verhaal kan noch meer noch minder zijn dan het verhaal van Christus uit de evangeliën. Dit verhaal wordt hier met kennis van zaken en een aanstekelijke bezieling verteld.

John Welch, lid van de Karmelorde, was vele jaren professor aan de Theologische faculteit van Washington (USA). Verschillende van zijn boeken ontvingen belangrijke prijzen. Van hem verscheen reeds eerder: Als de goden sterven. Een inleiding op Johannes van het Kruis.

De Karmelitaanse weg Welch, John
€ 19,95
voorraad onbekend
De kracht van rust

Het boek De kracht van rust door Mirjam van der Vegt is een bundeling van gesprekken, inzichten en en levenslessen om in een hectisch bestaan meer rust te vinden. 'Wie veel werkt, mag veel rusten' en 7 andere inspirerende lessen.

Je agenda zit vol en in je hoofd is het druk. De balans tussen werken en rusten is kwijt. Hoe zorg je ervoor dat je weer met plezier je leven leidt?

INKIJKEXEMPLAAR Kracht van rust - MIrjam van der Vegt

Mirjam van der Vegt laat in acht tegendraadse lessen zien wat rust nemen met ons lichaam en geest doet. Rust verhoogt de kwaliteit van ons werk en leven aanzienlijk. Van der Vegt laat met de inspirerende verhalen van o.a. rapper Typhoon, bergbeklimmer Katja Staartjes en bisschop Ancelimo zien dat je in goed gezelschap verkeert wanneer je even gas terugneemt.

De kracht van Rust door Mirjam van der Vegt is winnaar van de prijs voor het beste spirituele boek van het jaar 2021. Uit het juryrapport: „Acht tegendraadse lessen die je laten inzien wat rust nemen doet met je gezondheid. Praktisch, verdiepend en nodigt uit tot zelfreflectie. Het boek wijst je de weg naar een mindset die innerlijke rust brengt en daarmee relativering, focus en overzicht.”

Enkele recensies:

Deze inspirerende persoonlijke tekst is rijk, bemoedigend en uitnodigend. Aandachtig te lezen, traag en rustig zoals een monnik door de kloostergangen schrijdt. Het boek nodigt je uit naar de innerlijke werkplaats te komen, daar waar je je soms alleen waant maar niet bent. Een prachtboek op hartsniveau!
- Prof. dr. Gabriël G. Anthonio

Dit inspirerende boek is een echte uitdaging voor vele professionals. Nuchter en tegelijkertijd een aanmoediging tot vertrouwen in meer dan alleen de ratio.
- Bart van der Vegte, adviseur publieke sector

De kracht van rust brengt mij naar de trage vragen van mijn leven en ons bestaan. Niet alleen wijst het boek naar je oneindige binnenwereld, maar richt een mooie blik naar buiten om van anderen te leren. Zo is rust geen kunst, maar een levenswijsheid!
- Minella van Bergeijk, directeur Tear Nederland

Dit boek is een ode aan rust en ontspanning. Zo nodig in de huidige digitale tijd met constante veranderingen.
- Katja Staartjes, atlete, bergbeklimmer en trainer

Prachtige bloemlezing aan inspiratie om jouw persoonlijke rustmomenten vorm te geven in deze hectische tijd.
- Arthur Reuvers, directeur van de Stoutgroep

U kunt het boek de Kracht van rust, eenvoudig online bestellen in de webshop van Ichthusboekhandel.nl. Kopen kan in één van de Ichthuswinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

De kracht van rust Vegt, Mirjam van der
€ 20,99
voorraad onbekend
Het bezielde landschap

In het prachtige kunstboek Het bezielde landschap, stelt Kick Bras zich de vraag: Hoe laat het goddelijke of God zich zien in landschapsschilderijen? Kick Bras geeft achtergronden en becommentarieert landschappen van William Turner tot Georgia O'Keeffe, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer.

Een rijk geïllustreerd boek, dat niet alleen spreekt over spiritualiteit, maar ook spiritualiteit oproept. In het eerste deel maakt de lezer een onvergetelijke reis langs de mooiste kunstwerken van de landschapsschilderkunst door de eeuwen heen, de belangrijkste stromingen en hun vertegenwoordigers. Het tweede deel staat stil bij vele prachtige bekende en minder bekende schilderijen aan de hand van thema's. Dit deel maakt zichtbaar hoezeer het spirituele zoeken en tasten van mensen respons kan vinden in de natuur.

Met kunstwerken van onder andere Caspar David Friedrich, William Turner, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Ferdinand Hodler, Emil Nolde, Jacoba van Heemskerk, Georgia O'Keeffe, Emily Carr, Piet Mondriaan, Jan Mankes, Anselm Kiefer en Armando.

Dr. Kick Bras (1949) is theoloog en kunstkenner en publiceert regelmatig over spiritualiteit. In 2017 verscheen van zijn hand Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld.

'Om de christelijke mystiek te doorgronden heb je een kenner als Bras nodig'
Dagblad Trouw: (5 sterren)

Het bezielde landschap Bras, Kick
€ 29,95
voorraad onbekend
Luisterend leven

Luisterend leven van Adam S. McHugh heeft als ondertitel aandacht in een wereld vol afleiding. Onze aandacht is veel waard voor de wereld. Onze aandacht voor God en elkaar is meer waard. Een intrigerend boek waardoor we weer aandacht krijgen voor wat waardevol is.

Onze westerse maatschappij is gevuld met lawaai en afleiding, waardoor het vaak moeilijk is om écht te luisteren. Mensen praten langs elkaar heen. Ze willen graag gehoord worden, maar zijn aan de andere kant vaak doof voor wat er wordt gezegd. In zijn boek Luisterend leven stelt McHugh dat luisteren noodzakelijk is voor gezonde relaties, zowel met God als met andere mensen. Maar meer nog is luisteren een manier van leven. McHugh plaatst luisteren in het hart van ons geloof, onze relaties en onze missie in deze wereld. God zelf is een God die hoort en ook wij kunnen leren om te horen wat God zegt door zijn schepping, door zijn Woord en door mensen.

Adam S. McHugh was een presbyteriaans predikant en is een schrijver en spreker. Hij was o.a. werkzaam als pastor bij Intervarsity Christian Fellowship. Zijn boek Luisterend leven won in 2017 de Christianity Today Book of the Year Award. Hij woont in Californië, Amerika. Hij zoekt op dit moment naar een nieuwe weg in zijn leven. Een hoofdthema is hoe je om gaat met een introvert karakter in een extraverte wereld.

Luisterend leven McHugh, Adam S.
€ 20,-
voorraad onbekend
Voor het leven

Geloven was voor Bonhoeffer geen zaak van theorie, maar van praktijk. Dietrich Bonhoeffer is, om een oude term te gebruiken, een 'Lebemeister': iemand die je leert hoe je leven moet, hoe je leven kunt. Kik Bras schrijft er over:

Juist in een tijd waarin de machten van de duisternis en de dood om zich heen grepen, zag Bonhoeffer een weg naar menselijk en menswaardig leven en samenleven. Geleefd geloven, daar is een term voor: spiritualiteit.

Hoe deze spiritualiteit in Bonhoeffers leven gestalte aannam wordt in 'Voor het leven' door Kick Bras onderzocht.

Maar ook hoe wij vandaag, door deze 'Lebemeister' gestimuleerd, zelf onze weg kunnen vinden en kunnen kiezen voor het leven.

Voor het leven Bras, Kick
€ 17,99
voorraad onbekend
Spirituele oecumene

Spirituele oecumene is een bundel van artikelen waarin 50 auteurs bijdragen leveren over het christelijke leven vanuit hun perspectief en zoekt men naar verbinding vanuit de spiritualiteit.

Mensen zijn op zoek naar wat hen geestelijk verbindt. Dit groeiende besef van geestelijke verbondenheid geldt zeker ook voor christenen wereldwijd. Dit verlangen om over de kerkmuren heen te zien, is kenmerkend voor onze tijd. Maar dit verlangen roept ook de vraag op of en in welke mate spiritualiteit de oecumene tussen kerken en kerkmensen in onze tijd verder kan helpen.

Katholieken, orthodoxen, anglicanen, lutheranen, gereformeerden en natuurlijk ook evangelicalen bidden allen het Onze Vader, zij geloven allen in Jezus Christus en lezen de Bijbel. Hoe gebeurt dat in de diverse kerken, hoe geven we ons geloof door aan anderen, en waaruit blijkt dat iemand christelijk leeft?

Hoewel dit boek meer over het leven en de beleving dan over de leer gaat, is het bepaald niet kleurloos. Meer dan vijftig auteurs leveren op een aansprekende wijze vanuit hun eigen kerkelijke achtergrond hun kijk op de snel opkomende spirituele oecumene.

Redactie:
Dr. Herman Speelman (1953) is wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Universiteit Kampen en gastdocent aan de priester- en
diakenopleiding van het bisdom Breda.
Dr. Klaas van der Zwaag (1955) is journalist kerk en religie bij het Reformatorisch Dagblad en hoofdredacteur van Protestants Nederland.

Spirituele oecumene Speelman, Herman
€ 39,99
voorraad onbekend
Mijn heldere afgrond

Mijn heldere afgrond, geschreven na een beenmergtransplantatie, is een ontroerende meditatie over hoe een levensvatbaar, hedendaags geloof eruit kan zien.

Geloof dat niet alleen rekening houdt met het moderne gedachtegoed en de wetenschap maar ook voluit met de religieuze traditie.

Mijn heldere afgrond lijkt in de vertaling van Willem Jan Otten – vrolijk, treurig en prachtig geschreven – nu al voorbestemd om een spirituele klassieker te worden. Het boek is niet alleen relevant voor gelovigen, maar voor iedereen die bezig is met een 'brandende' zoektocht. Wijman vraagt de lezer hoe we dit 'brandende verlangen' moeten beantwoorden. Wat betekent het voor ons leven – en onze dood – als we de 'aanhoudende, hardnekkige geest', die sommigen van ons God noemen, erkennen?

Dit boek met 'uiterste seconden' is een verzameling bijna-levenervaringen.'
– Willem Jan Otten in Trouw

Voor een recensie in Trouw klik HIER

Mijn heldere afgrond Wiman, Christian
€ 14,99
voorraad onbekend
Geluk vinden in kleine dingen
Geluk vinden in kleine dingen Grün, Anselm
€ 18,50
voorraad onbekend