Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Top 20 Actuele christelijke boeken

Nieuwe christelijke boeken bekijken of kopen?

Wie graag wil weten wat er allemaal aan nieuwe christelijke boeken verschenen is (of aankomt) kan bij Ichthusboekhandel op de website of in één van de winkels een goede eerste impressie krijgen. Overzicht van leuke en aantrekkelijke christelijke boeken en een aantrekkelijke nieuwsbrief zijn bij ons uitgangspunt.

Nog meer ideeën opdoen over christelijke boeken?

* Top 10 Christelijke Romans bij Ichthusboekhandel

20 artikelen
pagina 1 van 2
Verborgen eenheid van de bijbel

In zijn nieuwste boek de Verborgen eenheid van de Bijbel legt Dr. Pieter Lalleman de samenhang van het Oude en het Nieuwe Testament uit. Zijn inzet is daarbij het vergroten van het inzicht van de lezer in de bijzondere eenheid van het Oude én Nieuwe Testament.

Het Oude Testament lijkt steeds meer een lagere waardering in christelijk Nederland te krijgen. Het wordt geassocieerd met een wrede God, met geweld en wantoestanden. Wat hebben wij, als nieuwtestamentische christenen, nu met dit niet altijd geliefde deel van de Bijbel feitelijk te maken?

Pieter Lalleman laat zien hoe belangrijk het Oude Testament is als oorsprong van het Nieuwe Testament. Hij behandelt een selectie van de talloze verbindingen tussen de 66 boeken van de Bijbel. Hij gaat zowel in op hoofdstukken als op thema's en personen.

Zonder volledig te willen zijn neemt Lalleman de lezer mee door de Schriften en toont duidelijk dat het Nieuwe Testament bestaat bij de gratie van het Oude. Ook zonder letterlijk te citeren verwijzen Jezus en de apostelen tussen de regels door naar het 'Eerste Testament'. Een gedegen kennis van deze teksten wordt verondersteld bij het lezen van de evangeliën en de apostolische brieven.

Wie het Oude Testament veronachtzaamt of van minder waarde acht, mist veel verbanden en toespelingen. Vaak zal daardoor de juiste uitleg en bedoeling van de nieuwtestamentische tekst aan hem of haar voorbijgaan.

In gesprekken met jongeren (en ouderen) blijkt steeds vaker dat de geloofwaardigheid van de bijbel juist door allerlei teksten uit het Oude Testament vreemd geworden is aan onze cultuur en levensgevoel. De God van het oude Testament wordt al heel snel weggeschreven als een soort van woestijngod, die wreed en onbarmhartig was. Toch is de God van het Oude Testament Ëén en de Zelfde met die van het Nieuwe Testament.

Pieter Lalleman wil de lezer inspireren tot een speurtocht om de diepte, rijkdom en eenheid van de Bijbel als geheel te ontdekken.

Pieter Lalleman is samen met zijn vrouw Hetty docent aan het Spurgeon's College in Londen en publiceerde eerder al over het oude Testament in o.a. Van Blijvend Belang. .

RECENSIE reformatorische Dagblad door Prof. M.J. Paul 15-3-2019

Verborgen eenheid van de bijbel Lalleman, Pieter
€ 19,95
voorraad onbekend
Raak de wonden aan

In zijn nieuwste boek: Raak de wonden aan neemt Tomas Halik het verhaal van de ongelovige Thomas als basis voor veertien essays. Het bevat theologisch-filosofische bespiegelingen over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht.

Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.

Tomas Halik (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechische aartsbisschop Tomášek en Johannes Paulus II. Eerder verschenen van hem: Geduld met God (2014), De nacht van de biechtvader (2016) en Ik wil dat jij bent (2017

Raak de wonden aan Halik, Thomas
€ 19,99
voorraad onbekend
Christenatheist

Het boek Christenatheïst van Graig Ghroeschel gaat over iemand die in God gelooft, maar leeft alsof Hij niet bestaat. 'Hoewel ik het liever niet toegeef,' schrijft Craig Groeschel, 'zie ik deze vorm van atheïsme ook bij mezelf. Mensen gaan er wellicht van uit dat een voorganger niet worstelt met welke vorm van atheïsme dan ook, maar dat is een misverstand.'

Triest maar waar: christelijk atheïsme is overal. En misschien herken jij het ook wel bij jezelf. Misschien geloof jij ook in God, maar ben je er niet zeker van dat Hij van je houdt? Of schaam je je voor je verleden? Of je gelooft wel, maar maakt je voortdurend zorgen over van alles en nog wat? Wat heeft jouw geloof te maken met je geluk, je gemeente, je gedachten of je geld? Of zijn dat zaken die jij zelf regelt, zonder God?

Craig Groeschel schreef dit authentieke boek, waarin hij zijn eigen worstelingen
en missers openlijk deelt. Maar nadat jij daar hartelijk om hebt gelachen, houdt hij je ook een spiegel voor; een bijbelse en confronterende spiegel die je leven op z'n kop kan zetten...

Craig Groeschel (1967) is getrouwd met Amy en vader van zes kinderen. In 1996 begon hij vanuit een garage met Life.Church. Nog altijd is hij voorganger van de kerk, die met dertien locaties ??n van de grootste en meest invloedrijke kerken van de Verenigde Staten is. Hij schreef diverse bestsellers en lanceerde in 2008 de populaire bijbelapp YouVersion. Zijn bediening en boeken kenmerken zich door zelfreflectie, authenticiteit en bijbels onderwijs. Groeschel is sinds 2018 gastheer van de Global Leadership Summit (GLS).

Christenatheist Groeschel, Craig
€ 16,50
voorraad onbekend
Hoopvol leven

Wesley Hill schreef met Hoopvol leven een intiem verhaal wat gaat over de dingen waar christen-homo's werkelijk mee worstelen. Een boek met gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit. Een boek wat de vraag onder ogen wil zien of er (nog) plek is voor alleengaande christen-homo's in de kerk.

Dit is een gevoelig geschreven boek voor homoseksuele christenen en degenen die van hen houden. Het boek gaat in op drie belangrijke kwesties:

1. Wat is Gods wil voor seksualiteit.
2. Als het juist is dat volgens de Bijbel seksuele intimiteit voor homo's uitgesloten is, hoe moeten zij dan omgaan met eenzaamheid die daar vaak uit voortvloeit.
3. Hoe kunnen homoseksuele christenen genade ervaren die hen redt van verlammende gevoelens van schaamte en schuld.

Wesley Hill ondersteunt zijn helder geschreven betoog met de verhalen van Henri Nouwen en Gerard Manley Hopkins, die beiden homo en celibatair christen waren. De auteur opent een nieuw perspectief, waarin hij nog voor 'genezing', noch voor aanvaarding van relaties pleit.Hij kiest een weg van trouw te midden van gebrokenheid.

Wesley Hillis assistent -professor Biblical Studies aan de Trinity school for Ministry in Ambridge USA. Hij schreef diverse boeken en is lid van de redactie van Christianity Today.

Hoopvol leven Hill, Wesley
€ 19,95
voorraad onbekend
Christendom: waarheid of fictie

James Anderson legt in Christendom: waarheid of fictie een apologetische basis over de inhoud en de betekenis van het christelijk geloof..

Het christendom, iedereen heeft er wel een mening over, maar vaak zonder te weten wat het precies inhoudt. Vaak wordt het afgedaan als een verzinsel, maar is het dat ook?

James Anderson legt stap voor stap uit wat het christendom is en hij geeft goede redenen om het als waarheid te aanvaarden.

Christendom: waarheid of fictie Anderson, James N.
€ 19,95
voorraad onbekend
Aanbidden met hart, hoofd en handen

Het handboek aanbidden met hart hoof en handen door Bob Kauflin gaat over aanbidding en de hele context daar om heen. De sleutel ligt bij ons hart.

God aanbidden is een geweldig voorrecht. Niets anders geeft zoveel voldoening, zoveel vreugde, is zo opwindend en tegelijk ontnuchterend. Aanbidding verandert je leven. In dit handboek neemt Bob Kauflin je mee naar de essentie van aanbidding: ons hart. Aanbidding is niet in de eerste plaats het zingen van liederen, maar een daad van het hart.

Bob Kauflin is een ervaren aanbiddingsleider. Hij helpt je op een praktische manier de gemeente van Christus te leiden in aanbidding, geworteld in Gods Woord. Om God te aanbidden hebben we ons hoofd nodig; kennis van wie Hij is. Vanuit de Bijbel helpt de auteur je te begrijpen Wie we aanbidden en waarom en geeft hij handreikingen om te groeien in kennis.

Als derde gaat aanbidding ook om onze handen. Hoe bekwaam is jouw aanbiddingsteam? Hoe zorg je voor een hecht team dat op elkaar is ingespeeld? Hoe werk je aan de muzikale vaardigheden en ga je om met conflicten en uitdagingen.

'Aanbidden - met hart, hoofd en handen is verplichte kost voor al onze leiders binnen Mozaiek Worship. We lezen het boek samen, maken opdrachten en bespreken wat we hebben ontdekt. Het heeft ons enorm geholpen om te groeien in onze rol als aanbiddingsleiders en in onze dienstbaarheid aan de gemeente. Ook gebruiken we het als lesboek op Mozaiek Worship College.' (Kees Kraayenoord, voorganger Mozaiek0318)

Aanbidden met hart, hoofd en handen Kauflin, Bob
€ 24,95
voorraad onbekend
Convergentie

Sam Storms gaat in Convergentie in op de eenheid tussen Woord en Geest en daarmee op de samenhang die zou kunnen ontstaan tussen protestanten en charismatische christenen.

De explosieve groei van de vroege kerk was het gevolg van een volmaakte eenheid tussen Woord en Geest in de levens van de gelovigen. Maar in de kerkgeschiedenis heeft een tragische scheiding plaatsgevonden tussen de twee. Protestanten richten zich vooral op het uitleggen van de Bijbel, terwijl charismatische christenen het ervaren van de Heilige Geest benadrukken. Al zijn er tekenen van herstel, de kloof tussen beide stromingen lijkt soms onoverbrugbaar.

Sam Storms pleit voor een convergentie, een samenkomen van deze twee geloofsaspecten: 'God heeft Woord en Geest samengevoegd als in een huwelijk. Wat God heeft samengevoegd, mogen mensen niet scheiden.' Daarbij neemt hij de lezer mee in zijn eigen ontdekkingstocht, en maakt vervolgens een briljante analyse van de kracht van beide stromingen en de karikaturen die over en weer bestaan.

Convergentie roept op om een einde te maken aan de eenzijdigheid - voor een evenwichtiger en diepgaander geloofsleven dat veel vrucht draagt voor Gods Koninkrijk.

Convergentie
€ 17,95
voorraad onbekend
Toegewijd

Dit 90 dagen dagboek van Priscilla Shirer wil je inspireren om te luisteren naar Gods stem en zijn weg te gaan in je leven.

De overdenkingen dagen je uit en geven moed en kracht voor elke nieuwe dag. Elke dag begint met een bijbeltekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarna volgt een mooie, inhoudelijke meditatie, en een aantal vragen die je aan het nadenken zetten, zodat je elke dag toegewijd aan Hem kunt leven.

Priscilla Shirer werd bekend door haar betrokkenheid bij War Room en het boek voer bidden Vurig.

Toegewijd Shirer, Priscilla
€ 17,95
voorraad onbekend
Van migrant tot naaste

Van Migrant tot naaste is een boek van René de Reuver en Dorottya Nagy waarin mensen waar het om draait een gezicht krijgen.

Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken. René de Reuver en Dorottya Nagy trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer.

Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier.

Van migrant tot naaste Reuver, René de; Nagy, Dorottya
€ 12,99
voorraad onbekend
Opstand tegen God

In 'Opstand tegen God' reageert Peter Hitchens in eerste instantie op het boek God is niet groot van zijn broer, de bekende atheïst Christopher Hitchens (1949 - 2011).

Het boek is meer dan een intellectuele verdediging van het christendom. Hitchens verhaalt aan de hand van zijn biografie hoe hij een samenleving die zich vervreemdt van het christendom, heeft zien veranderen.

Hitchens was in 1991 als correspondent in Moskou getuige van de val van het communisme. Dit was in zijn ogen alleen oppervlakkig gezien een nederlaag van een atheïstische ideologie: bevrijd van de ballast van het Sovjetcommunisme hebben linkse intellectuelen in het Westen de opstand tegen God onverminderd voortgezet.

In onze tijd wordt God, in naam van mensenrechten, individuele vrijheid en seksuele diversiteit, opnieuw bestreden als het belangrijkste obstakel voor de menselijke vrijheid. Een samenleving zonder God is echter gedoemd om opnieuw te moeten ervaren dat alleen het christendom en de burgerlijke vrijheden die daarin geworteld zijn, ons kunnen beschermen tegen de totalitaire aanspraken van de atheïstische staat.

Opstand tegen God Hitchens, Peter
€ 21,50
voorraad onbekend