Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

TOP 20 Actuele christelijke boeken

Nieuwe christelijke boeken bekijken of kopen? Wie graag wil weten wat er allemaal aan nieuwe christelijke boeken verschenen is (of er aankomt) kan bij Ichthusboekhandel op de website of in één van de winkels een goede eerste impressie krijgen. Toplijstjes van leuke en aantrekkelijke christelijke boeken en romans, of het beste en meest actuele theologische boek en een zeer aantrekkelijke nieuwsbrief zijn bij ons uitgangspunt.

* Top 10 Christelijke Romans bij Ichthusboekhandel Een grote groep van trouwe lezers zorgt dat we veel recensies en reviews hebben. Zo ontdekt u de christelijke good reads in Nederland.

* Nieuwe titels in 2020 die verwacht worden.Ontdek steeds weer opnieuw wat nu de christelijke bestsellers zijn en de must reads bij Ichthusboekhandel. Niewue titels zijn direct na verschijnen leverbaar bij Ichtusboekhandel. Reserveren kan altijd direct al.

Het toplijstje 20 actuele Christelijke boeken wordt samengesteld op basis van de recente verkopen in de 4 winkels van Ichthusboekhandel en haar website in de afgelopen weken.

19 artikelen
pagina 1 van 2
Onvoorstelbaar vooruitzicht

Onvoorstelbaar vooruitzicht is het nieuwe boek van Amir Tsarfati. In dit nieuwste boek gaat hij in op de vraag dat in de Bijbel Jezus Christus spreekt over de tekenen die aangeven dat Zijn Wederkomst nabij is. Wat zijn precies die tekenen? En zien we deze tekenen vandaag de dag? Of liggen die nog ver in de toekomst?

Amir Tsarfati is een Joodse autochtone Israëli die christen is. Door deze achtergrond heeft hij een duidelijk perspectief waarin hij Bijbelse historie, huidige gebeurtenissen en Bijbelse profetie verweeft, en zo licht werpt op de geheimenissen betreffende de eindtijd.

Vanuit zijn standplaats in het Midden-Oosten en op grond van zorgvuldige Bijbelstudie wijst Amir op tekenen die ons laten weten dat de Wederkomst van de Heere nabij is. In het boek Onvoorstelbaar vooruitzicht – de dag nadert leest u over:

* Gods plannen voor de wereld, Israël, de Gemeente en u.
* de tekenen van Christus' Wederkomst die overal om ons heen zichtbaar zijn.
* het rookgordijn van misleiding dat mensen zal afleiden van de waarheid.
* de geweldige toekomst die ons wacht in het toekomstig Duizendjarig Rijk van Christus.

Als u verlangt naar hoop en duidelijkheid over de laatste dagen van de aarde, laat dan de Bijbel uw enige bron voor antwoorden zijn.

Tsarfati schreef eerder de bestseller Laatste uur.

Onvoorstelbaar vooruitzicht Tsarfati, Amir
€ 16,95
voorraad onbekend
In goede handen
In goede handen Noorlander, Bart-Jan
€ 11,50
voorraad onbekend
Leven we in de dagen van noach?

Dick Langhenkel, voormalig legerpredikant en spreker op mannendagen schrijft over de wederkomst van Christus in het boek: leven we in de dagen van Noach. Een boeiende verkenning van thema's die lang geleden al genoemd werden.

Wij leven in een adembenemende tijd, Dynamisch, maar ook verwarrend. Na een bezoek aan de replica van de ark van Noach vraagt Dick Langhenkel zich af of dit immense bouwwerk alleen een toeristische attractie is, een mooie herinnering aan oude bijbelse tijden, of zit er een diepere bedoeling achter?

Zou het een vingerwijzing Gods kunnen zijn, dat we nu opnieuw in de dagen van Noach leven. Immers Jezus heeft duidelijk gezegd dat tegen de tijd dat Hij terugkomt, de dagen van Noach zich zullen herhalen. (Mattheus 24-37-39)

Dit beeld vormt voor de auteur de start van een zoektocht naar meer inzicht in de tijd waarin wij leven en wat de bijbelse profetieën over de toekomst en het einde der tijden zeggen.

Dit boek is niet bedoeld om een mening te verkondigen, maar is vragenderwijs geschreven in de hoop dat u de vragen herkent en het u prikkelt om samen naar de antwoorden te zoeken.

Dick Langhenkel (1945) is emeritus predikant. Vele jaren heeft hij meegewerkt aan het EO-radioprogramma: "ik zou wel eens willen weten". Samen met Henk Binnendijk heeft hij de christelijke mannenvereniging Mannen in Beweging opgezet en vele conferenties geleid. Voor die mannenbeweging schreef hij verschillende boeken.

Leven we in de dagen van noach? Langhenkel, Ds. Dick
€ 14,95
voorraad onbekend
Kijk ons leven!

Kijk ons leven is een boek vol verhalen onder redactie van Mira de Boer over inspirerende vrouwen en is gemaakt door Sestra in samenwerking met Lume.

Je leest lange en korte verhalen van én over vrouwen, met prachtige quotes en illustraties. Denk aan: Corrie ten Boom, Gladys Aylward, Rachel Held Evans, Monica, Sophie Scholl, Dorothy Day, Lauren Daigle, Therese van Lisieux en Catherine Booth.

Ook schrijven we over vrouwen in onze directe omgeving: onze oma's en andere vrouwen die verschil hebben gemaakt. We maken dit boek, omdat we geloven dat vrouwen ertoe doen, en dat het ertoe doet hoe we ons leven invullen. Hoe kun jij je licht laten stralen? Hoe kun jij in je gewone leven buitengewone keuzes maken én volhouden?

Dit boek laat zien hoeveel toffe vrouwen er al zijn geweest, veel eerder dan wij.

Kijk ons leven! Boer, Mira de; Prins, Hagar; Schouten, E
€ 20,-
voorraad onbekend
Beelden van openbaring

In het boek van Peter Scheele, de beelden van Openbaring, gaan de metaforen die daarin gebruikt worden tot de verbeelding spreken.

Het Bijbelboek Openbaring maakt veel gebruik van beeldtaal, zoals dat ook vaak op andere plaatsen in de bijbel gebeurd. Als het in de bijbel bijvoorbeeld over schapen gaat, zijn dit niet altijd echte schapen, maar vaak mensen. Deze beelden zijn voor ons meestal nog eenvoudig om te zetten naar onze werkelijkheid. Met andere ( meer gelaagde) beelden hebben we vaak wat meer moeite, omdat we ze vaak niet (meer) begrijpen.

Openbaring refereert tot in detail aan profetieën uit het Oude Testament. Alleen door die beelden erbij te halen kun je het boek Openbaring begrijpen en verklaren.
In Beelden van Openbaring wordt minutieus het verband met het Oude Testament uitgewerkt, zodat de profetische woorden van de apostel Johannes beter te begrijpen zijn.

De auteur Peter Scheele, koppelt alle beelden van Openbaring aan de geschiedenis van Israël tussen Jezus eerste en twee komst, inclusief de Holocaust en de oprichting van de staat Israël in 1948.

Deze interpretatie geeft aanleiding om te vermoeden dat het seizoen waarin Jezus terug zal komen is aangebroken en daarom zullen we ons moeten voorbereiden op Zijn fysieke Wederkomst.

Peter Scheele is zeven jaar programmamaker geweest bij de EO. Op creatieve wijze sprak hij met mensen over het geloof. Bijvoorbeeld door als Noach 2.0 op het strand van Scheveningen voorbijgangers te vragen samen met hem een ark te bouwen. Of door als rijke jongeling op een kameel geld uit te delen en mensen te vragen of ze de kameel door een naald van een meter hoog kunnen krijgen.

Peter Scheele schreef meerdere boeken zoals Degeneratie, het einde van de evolutietheorie, Visserslatijn en leverworst, communicatie en beren. Ook was hij medeoprichter van d eonline cursus "Waarom Jezus?". Hij trainde jarenlang e-coaches van internationale cursussen.

Beelden van openbaring Scheele, Peter
€ 19,95
voorraad onbekend
Groeien in heelheid

Het pastorale boek Groeien in Heelheid van Alexander Venter gaat over gebedsmininstry en het Koninkrijk van God.

Jezus zendt ons uit om het Koninkrijk van God te verkondigen in de kracht van de heilige Geest. Een van de manieren waarop we dat mogen doen, is door met en voor elkaar te bidden. We brengen elkaar in Gods tegenwoordigheid en strekken ons samen uit naar zijn shalom – naar heelheid van leven, naar verzoening, genezing en herstel

Uitvoerige studie naar de rol en de betekenis van het ministry-gebed.

Groeien in heelheid Venter Alexander
€ 25,95
voorraad onbekend
Lente in de kerk

Met het boek 'Lente in de kerk' schrijft René van Loon een bemoedigend relaas over hoopgevende ontwikkelingen én nieuw elan in de kerk. We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is, waarin wel ruimte is voor groei, vernieuwing en relevantie.

Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.

Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland. Daarmee is Lente in de Kerk vooral ook een inspirerend boek voor kerken en christenen om mee in beweging te komen. Een weg uit gelatenheid en passiviteit.

René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse Kerk. Hij is sinds 2013 verbonden aan de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan te Rotterdam-Centrum. Eerder was hij tien jaar als stafmedewerker verbonden aan de christelijke studentenbeweging IFES-Nederland.

Eerlijk is eerlijk, Van Loon vertelt de verhalen van een Nederlands christendom die niet zo op ons netvlies staan. De kille cijfers van kerkelijke statistieken laten immers alleen nog maar krimp zien. Bezoek een kerkelijke synode en je proeft de dood. Maar wie voorziet nu wat de miljoen (!) christelijke immigranten hier gaan betekenen? En wie had gedacht dat jonge mensen, lichtjaren verwijderd van geloofsfrustratie, het christendom weer als serieuze optie lijken te overwegen?
Recensie Trouw

Interview Janneke Koelewijn (NRC) met Rene van Loon over Lente in de Kerk in Corona-tijd

Lente in de kerk Loon, René van
€ 17,99
voorraad onbekend
DoelBewust
DoelBewust Groeneboer, Hans
€ 28,95
voorraad onbekend
Religieus leiderschap in post-christelij

In het boek Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland buigen Leon van de Broeke en Eddy van der Borght zich samen met een groep bekende theologen over de vraag: hoe loods je de kerk door nieuwe tijden? Hoe geef je leiding in een veranderende omgving.

Heel kerkelijk Nederland schuift, piept en kraakt. De kerk lijkt in de marge terechtgekomen en blijft op veel plaatsen krimpen. Hoe moeten leiders van kerken anticiperen op deze post-christelijke samenleving?

In dit boek buigt een groep theologen zich over nieuwe vormen van pionierend leiderschap. De auteurs laten zien welke uitdagingen er op dit moment zijn, wat de consequenties zijn
van nieuwe vormen van leiderschap en hoe bestuurskunde kan helpen te begrijpen wat er nu precies gebeurt en hoe je er mee om kan gaan. .

Leon van den Broeke is hoofddocent Religie en Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hoofddocent Kerkrecht in aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Eddy van der Borght is Desmond Tutu hoogleraar Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Religieus leiderschap in post-christelij Borght, Eddy van der; Broeke, Leon van d
€ 29,99
voorraad onbekend
De vijf gewoontes

De vijf gewoontes is een boek geschreven door Jonathan Pellegrom over werken met jongeren. Hoe kan ik meer impact hebben op de jongeren in mijn gezin, kerk, school of omgeving? Wat kan ik doen om écht verschil te maken? Mensen met impact blijken vijf gewoontes te hebben en daar naar te leven.

Door wie zij zijn en door wat zij uitleven kunnen zij een krachtige verandering teweegbrengen in het leven van jongeren. Iedereen kan deze vijf gewoontes uitleven, ongeacht persoonlijkheid, leeftijd, talenten of aangeboren vaardigheden. Als jij je inzet om je deze gewoontes eigen te maken, zal de positieve invloed op de jongeren in jouw leven onvermijdelijk zijn.

Elk van de vijf gewoontes wordt geïllustreerd met inspirerende verhalen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en dagelijkse oefeningen. Of je nu meer positieve invloed wilt hebben als ouder, verschil wilt maken in jouw kerk, op school of in jouw omgeving, de gewoontes in dit boek zullen je helpen dit doel te bereiken.

Daarnaast vind je in het boek de link naar een praktisch werkboek, een assessment om je voortgang te meten en een online training.

'Een must-read voor iedereen die met jongeren aan de slag wil.'
Bram Rebergen, directeur Youth for Christ Nederland

De vijf gewoontes Pellegrom, Jonathan
€ 19,95
voorraad onbekend