Recensies

Schrijf een klantbeoordeling of review van een christelijk boek wat je kocht bij Ichthusboekhandel.nl

Bezoekers van Ichthusboekhandel.nl hechten grote waarde aan de mening van andere bezoekers over de artikelen die wij leveren. Zij lezen graag uw reviews over christelijke boeken, muziek en films.


(zie onze tips om er zelf één te schrijven)

 
SELECT TOP 10 * FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Date DESC) AS rownr, * FROM ( SELECT ISBN,MAX(CreateDT) AS Date FROM ProductRate WHERE CoyID = 'ichthusboekhandel' AND Text IS NOT NULL AND Status = 1 GROUP BY ISBN ) AS tmptbl ) AS prodtbl WHERE rownr >= 1
 
Heilige strijd

Heilige strijd

Graaf, Beatrice de

"Veiligheid"
- Emmie

De Graaf schrijft dat de wetenschap en politiek geen goed antwoord hebben op het huidige onveiligheidsgevoel. Sinds de negentiende eeuw worden dingen als 'het kwaad' uitgerafeld in allerlei subgroepen, die los van elkaar onderzocht en aangepakt worden. Waardoor men nu niet met een eenduidige reactie weet te komen. Vervolgens zijn allerlei populisten hierop ingesprongen. Ze bagatelliseren het kwaad en proberen met allerlei maatregelen hele bevolkingsgroepen en/ of landen te treffen, met als doel de samenleving het idee van controle en veiligheid terug te geven. De maatschappij lijkt doorgeschoten in een risicocultuur, waarin worst case scenario's worden bedacht om ons daarop voor te bereiden door middel van allerhande maatregelen en protocollen. 

Volgens de Graaf is een religieus-theologische benadering van veiligheid van belang, omdat je daarmee het gevoel van onveiligheid serieus neemt. Er is kwaad, maar het is eindig, we kunnen het in een groter perspectief zien. We hoeven niet eigenhandig alle kwaad tot op de bodem uit te roeien door genadeloos iedereen die om welke reden dan ook verdacht lijkt te registreren of aan te pakken.  

De Graaf vindt dat de kerk te lang stil is geweest en dat het tijd is om deel te nemen in de strijd. Door een ander geluid te laten horen, namelijk dat van nederigheid, gerechtigheid en vergevingsgezindheid. Door ons te bedienen van rituelen die rust geven, momenten van bezinning en gemeenschapszin.
Zie ook: https://www.miworries.nl/veiligheid/


"Strijd zonder oorlog"
- T. Verrijn

Het TV programma met Tijs van de Brink was voor mij aanleiding om het boek te kopen. Had het programma al twee keer bekeken. Het boek is helder in z'n analyse en geeft ook verrassende uitkomsten. Zonder meer aan te raden.

€ 12,99 Heilige strijd
Laden...
 
Kerstboodschap

Kerstboodschap

Keller, Tim

"vernieuwend eigentijds en waar het om draait"
- Riet K.

Aansprekende voorbeelden, verrassende inzichten over iets wat je al zo lang kent. Het is echt een goed boek! Kerst gaat steeds vaker over wat we doen of zouden moeten doen met kerst, dit boek gaat echt over wat er gebeurde met Kerst. Gods reddende kracht waar we afhankelijk van zijn. Christus Hij kwam vanuit de Hoge.

€ 14,95 Kerstboodschap
Laden...
 
De slag om het hart

De slag om het hart

Paul, Herman

"Secularisatie van verlangen"
- Emmie

De auteur betoogt dat secularisatie vooral inhoudt dat ons verlangen uitgaat naar alles wat zich in het hier en nu afspeelt. Het veilig stellen van onze toekomst door een goede opleiding, goede carrière, mooi huis, auto en dan steeds upgraden naar nog beter. Het treft ons allemaal, want onze hele kapitalistische maatschappij streeft naar zelfontplooiing en groei. 

Ondanks ons gericht zijn op onszelf, horen we graag verhalen van anderen om ons daaraan te meten. De auteur beschrijft hoe er momenteel op allerlei manieren veel aandacht wordt besteed aan zelfontplooiing. Om dichter bij jezelf te komen, je nergens iets van aan te trekken, alle negativiteit van je af te laten glijden en zo meer vrijheid te verkrijgen. Alle mogelijke zelfhulpboeken gaan als warme broodjes over de toonbank. Zo is iedereen bezig zichzelf terug te vinden, heel individueel en tegelijk heel collectief dus. Hier tegenover staan alternatieve idealen zoals toewijding aan de naaste of opoffering voor een ideaal, waar je bijna niet meer over hoort of leest. Dergelijke ideeën staan door onze huidige hang naar authenticiteit zo ver van ons af, dat we ons maar moeilijk kunnen verplaatsen in mensen die zichzelf niet perse op de eerste plaats willen zetten. 

Waar het uiteindelijk op aan komt, is wie of wat de slag om ons hart wint.
Zie ook: https://www.miworries.nl/slag-om-het-hart/


"Confronterend en behulpzaam"
- Maaike

Als trouwe kerkganger zou je over kerkverlating nog enigszins afstandelijk en beschouwend kunnen spreken. Maar over secularisatie op de manier waarop de auteur deze definieert niet meer! Paul brengt secularisatie heel dichtbij en houdt ook de trouwe kerkganger en gelovige-sinds-jaar-en-dag een spiegel voor. Hij doet dit door te laten zien dat ieder menselijk hart innerlijk verdeeld is en gedreven wordt door verlangens. Dat kan het verlangen naar God zijn, maar vaak zijn er ook andere verlangens die strijden om de voorrang. De auteur beschrijft vervolgens ook verschillende manieren om het verlangen naar God te versterken. Dit is absoluut een boek waar we veel aan zullen hebben in het denken en spreken over 'secularisatie'! Dit boek raakt iedere christen en vraagt iedere gelovige om een innerlijke reflectie. Het enige minpunt van dit boek vind ik de toegankelijkheid/leesbaarheid. Als weliswaar academisch, maar niet theologisch, geschoolde lezer, had ik soms moeite met het begrijpen en duiden van de veelvuldig gebruikte wetenschappelijke termen en theorieën. (Overigens geeft de auteur dit zelf ook aan in, ik meen, de verantwoording.

€ 16,99 De slag om het hart
Laden...
 
 
De weg van ware liefde

De weg van ware liefde

Westerduin, G.

"IQ, EQ en SQ in balans"
- Marjolein

Een boek dat met zijn mijns inziens prachtige titel “Weg van Ware Liefde” lezers aanspreekt, die zoekende zijn naar duiding van God, zowel binnen de kerkelijke en/of religieuze stromingen als daarbuiten. 

De woorden Wijsheid, Kracht en Liefde, die de auteur George Westerduin bij zijn eerste boek “Kind waar ben je” van God heeft ontvangen, geeft hij in dit tweede boek betekenis en inhoud. Hij verwijst in zijn heldere, Bijbelse uitleg zowel naar lichaam, ziel en geest die hij in hedendaagse termen vertaald in IQ, EQ en SQ en hun verwantschap met de Triniteit (God, Jezus en de Heilige Geest).

Deze persoonskenmerken legt hij uit als eigenschappen die wij allemaal van God bij de geboorte hebben meegekregen en die wij, al dan niet in evenwicht, in fasen doorlopen op onze Weg van Ware Liefde. Om deze balans uit te leggen maakt hij gebruik van het begrip wetticisme, dat in zijn eerste boek ook een essentiële rol speelde. Met een duidelijk schema verheldert hij zijn uitleg over het totaalbeeld van de wisselwerking tussen mens en God.

Door zijn boodschap met persoonlijke gebeurtenissen te larderen kunnen we de gedachtegang van de schrijver goed volgen en is het boek prettig leesbaar. Het kerk-kritische hoofdstuk “Kerkmuren om, drempels weg” biedt interessante stof tot discussie.

Zeer het lezen waard!

€ 20,50 De weg van ware liefde
Laden...
 
Het geluk van gewone dagen

Het geluk van gewone dagen

Howard Creel, Ann

"Een originele roman!"
- Elise

Dit boek speelt zich af in 1944, Denver en Colorado. Livvy wordt verliefd op en zwanger van een soldaat. Daar zijn ze thuis niet echt blij mee en ze wordt verbannen naar het platteland van Colorado, heel ver van haar familie vandaan. Ze wordt gedwongen met een boer te trouwen. Kan zij in haar eenzaamheid van hem houden? En wie zijn haar vrienden? Het originele in dit boek is de manier waarop de emoties en gevoelens beschreven worden, het trof mij!!

€ 19,99 Het geluk van gewone dagen
Laden...
 
Micha Scheurkalender

Micha Scheurkalender


"Micha scheurkalender"
- Conny Meerman

Waardevol!
Iedere dag heel veel inspiratie om 'recht doen' in praktijk te brengen ( met vallen en opstaan).
En inspiratie om iedere dag te genieten van het goede leven zoals God het leven aan ieder levend wezen gunt.

€ 14,99 Micha Scheurkalender
Laden...
 
4 Stappen naar een sterke identiteit

4 Stappen naar een sterke identiteit

Cloud, H.

"vooruit kijken"
- Hannelore B.

In dit boek over volwassenheid neemt Henry Cloud ons mee naar vier fasen: hechting, individuatie, goed en kwaad begrijpen en verantwoordelijkheid nemen. Elke stap wordt uitgewerkt, maakt de problemen die ontstaan als we deze stap niet zetten zichtbaar en toont welke veranderingen in ons leven nodig zijn om herstel en soms zelf genezing te vinden. Het boek bevat reflectievragen voor persoonlijk gebruik. Het boek is bedoeld om ieder mens als beelddrager van God zichtbaar te maken en tot zijn of haar bestemming te brengen. Door de vragen en het focus is dit boek goed geschikt voor het bespreken in groepsverband of samen met een mentor/mentrix.

€ 19,90 4 Stappen naar een sterke identiteit
Laden...
 
Een hemel zonder schroeven

Een hemel zonder schroeven

Meijeren, Marieke van

"Zeer indrukwekkend!!"
- Elise Baas

Diep onder de indruk van dit boek!! Eenzaamheid. Geborgenheid. Tederheid. Verdriet. Pijn. Schoonheid.


"Laat niet los..."
- Maaike

Het is moeilijk woorden te vinden om dit boek te beschrijven. Net zo als dat sommige zinnen en gedeelten uit het boek zich niet zo gemakkelijk laten verstaan. Tegelijk ligt daar wat mij betreft ook de kracht van dit boek. Oppervlakkigheid en gemakkelijke antwoorden op de grote en kleine vragen van het leven zijn de auteur vreemd. Ze neemt de lezer mee in de worstelingen van de hoofdpersoon. En ze doet dit op zo'n manier dat je met de hoofdpersoon gaat meevoelen, je met haar gaat verbinden en uiteindelijk met haar gaat mee worstelen en mee zoeken. Heel knap gedaan! Dit verhaal laat je niet los en zodra je het boek uit hebt voel je de behoefte het nog eens te lezen en misschien nog wel eens. De diepte van sommige zinnen laat zich nu eenmaal niet in ene keer peilen.

€ 17,99 Een hemel zonder schroeven
Laden...
 
Laatste waarschuwing

Laatste waarschuwing

Rosenberg, Joel C.

"Geweldig!!!"
- Elise Baas

Ook dit boek van Joel C. Rosenberg vind ik fantastisch geschreven! Vanaf de 1e bladzijde zit je erin. Korte hoofdstukken. Spannend. Collins is op jacht naar de leider van Isis. Abu Kalif is met heel isis op zoek naar Collins. Collins werkt voor een grote krant en heeft als enige Abu Kalif lang en intensief meegemaakt tijdens een interview. Maar Collins moet dood volgens Abu. Spannende verwikkelingen tussen allerlei landen. Maar je kunt het heel goed volgen! Het eind is verrassend. Je blijft met een vraag over...

€ 22,50 Laatste waarschuwing
Laden...