Recensies

Schrijf een klantbeoordeling van een boek wat je kocht bij Ichthusboekhandel.nl Bezoekers van Ichthusboekhandel.nl hechten grote waarde aan de mening van andere bezoekers over de artikelen die wij leveren. Zij lezen graag uw reactie over boeken, muziek en films. (zie onze tips om er zelf ťťn te schrijven)

 
SELECT TOP 10 * FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Date DESC) AS rownr, * FROM ( SELECT ISBN,MAX(CreateDT) AS Date FROM ProductRate WHERE CoyID = 'ichthusboekhandel' AND Text IS NOT NULL AND Status = 1 GROUP BY ISBN ) AS tmptbl ) AS prodtbl WHERE rownr >= 1
 
Donkerland

Donkerland

Opperman, Deon

"Donkerland Opperman, Deon"
- Tjerk Dotinga

fantasties boek laat zien hoe het niet moet maar ook wat kunnen we er van kunnen leren. Jammer dat de DVD's over dit boek nog niet leverbaar zijn in Nederland...... 

Opmerking redactie:
Zodra ze in Nederland beschikbaar komen, zullen wij ze op onze website plaatsen.


"Donkerland"
- henny.kalf

Twee families die door het lot met elkaar verbonden zijn moeten 7 generaties lang vechten voor het behoud van Donkerland.
De ene oorlog is maar net afgelopen of de volgende begint al.
Niet mogen houden van wie je wilt.
Niet mogen geloven en zeggen wat je wilt.
Een meeslepend boek, over de historie van Zuid Afrika en zijn bewoners. Een boek waar je over gaat nadenken....
Een aanrader voor iedereen -jong, oud, man of vrouw. Of om cadeau te geven aan iemand die van historisch romans houdt.
Een dik boek, maar van mij had het nog dikker mogen zijn. Ik vind het jammer dat ik het uit heb.


"Donkerland"
- Jacqueline

Op de flaptekst van dit boek staat: een monumentaal verhaal. Dat vind ik het zeker! Het boek geeft een goed beeld van de worstelingen van de boeren in Zuid-Afrika. Maar ook van de Zoeloes. En hoe de verhoudingen lagen. In het boek is een verteller, die, blijkt al snel, een deel van de geschiedenis zelf heeft meegemaakt. Aan het eind is duidelijk wie het is. Deze manier van schrijven maakt dat het boek echt lekker leest. Het heeft mij echt van begin tot eind geboeid. Een aanrader!

€ 23,50 Donkerland
Laden...
 
Vol vertrouwen

Vol vertrouwen

Jagears, Melissa

"Ongedacht mooi!"
- Jacqueline van der Leeden

Dit is het soort boek dat ik niet spontaan zal pakken om te lezen. Zo'n 'dame in jurk' op het omslag trekt me niet. Maar dit boek is een uitzondering op die zelfbedachte regel.
De roman is gebaseerd op ware gebeurtenissen in rosse buurten rond het einde van de negentiende eeuw. En natuurlijk is alles bijzonder geromantiseerd, maar het wordt duidelijk dat list en bedrog van alle eeuwen zijn. Het is geen zoetig boek al kun je wel een beetje raden hoe het afloopt als je het omslag goed bekijkt. Heeft me van het begin tot het eind geboeid.
Zeker het lezen waard!

€ 21,50 Vol vertrouwen
Laden...
 
Opvoeden is gekkenwerk

Opvoeden is gekkenwerk

Kock, Jos de

"Verantwoordelijkheid"
- Emmie K.

Het boekje 'Opvoeden is gekkenwerk' denkt op een verfrissende en opbouwende manier na over het opvoeden. Ondanks wat de titel wellicht doet vermoeden, wil het serieus nadenken over onze rol als ouders.  

Dat het een boekje van beperkte omvang is, maakt het voor opvoeders met overvolle agenda's extra aantrekkelijk. In 92 pagina's komen 11 thema's aan de orde. Er worden mooie beelden gebruikt, zoals de oevers van de traditie en de toekomst waartussen het leven stroomt. Of hoe je als ouders het goede voorbeeld geeft, zoals een topsporter aan een amateur, maar je je kind ook moet loslaten waardoor het op zijn eigen manier kan volgen.  

Aan het eind zijn vragen opgenomen om de stof nog verder te overdenken en ook in groepsverband te behandelen.  

Zie ook: https://www.miworries.nl/verantwoordelijkheid/

€ 12,50 Opvoeden is gekkenwerk
Laden...
 
Zonen en dochters profeteren

Zonen en dochters profeteren

Harmsen, Maaike

"Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."
- Emmie

Het boek 'Zonen & dochters profeteren' (2016, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer) gaat over de rol van mannen en vrouwen in de kerk.  

Volgens velen loopt de kerk vreselijk achter op alle mogelijke vlakken van emancipatie, omdat het bijvoorbeeld in veel gevallen voor vrouwen niet mogelijk is vooraanstaande functies te bekleden. De Bijbel is ontstaan in een masculine maatschappij, waarbij de meest vooraanstaande rollen door mannen vervuld werden.
Het is daarom heel lastig om, wat de rol van de vrouw betreft, een goede vertaalslag naar de huidige tijd te maken. Wel staat er veel in over de manier waarop het geloof toen vormgegeven werd, aan de hand waarvan je zou kunnen beoordelen of iets nu nog steeds aan de orde is of bijvoorbeeld een cultuur bepaald fenomeen is. 

Het boek dat onder redactie van Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene en Maarten Verkerk is verschenen, probeert op enigszins chronologische wijze na te gaan wat de rol van mannen en vrouwen in de Bijbel en de verdere geschiedenis is geweest. Om zo te kunnen oordelen in hoeverre het idee van vrouwen in het ambt van de kerk een westerse modegril zou kunnen zijn of het niets afdoet van het geloof. De auteurs zijn allen afkomstig uit kerken waar (tot voor kort) alleen mannen vooraanstaande rollen konden vervullen. Het is een traject van bezinning en vernieuwing, dat zij individueel en gezamenlijk doorgemaakt hebben en in het boek is weergegeven. Het boek gaat met grote stappen door de materie heen, zowel qua Bijbelse als wetenschappelijke argumenten, waardoor het voor mij op bepaalde gebieden verhelderend maar niet overtuigend was.
Zie ook: https://www.miworries.nl/niet-zo-neutraal/

€ 19,90 Zonen en dochters profeteren
Laden...
 
Herwonnen leven

Herwonnen leven

Bos, Paul

"Herwonnen leven"
- Marijke van Zanten

Herwonnen leven boeide me vanaf de eerste bladzijde en heeft diep indruk op mij gemaakt.
Je leest en hoort over verkeersongelukken met ernstig letsel, over langdurig revalideren, hersenletsel enz., zonder je echt te (kunnen) realiseren wat de impact is voor de getroffen personen en hun omgeving.
Respect! Respect voor Annette, haar man, familie en hulpverleners. Niets is vanaf dat fatale moment meer hetzelfde. De kaarten zijn voorgoed geschud.
Wat ik ook zo mooi vind aan het boek is de eerlijkheid. Geen idealistische acceptatie maar een realistische, eerlijke beschrijving van de situatie, van de steen waar meermalen tegenaan gestoten wordt.
Geen boek met een fictief happy end maar met een zekere berusting en strijdlust.


"Herwonnen Leven"
- Greta J-F

Mooi boek wat je snel uit wil lezen. Pakkend verhaal wat, liever niet, maar ieder mens zou kunnen overkomen. Moedig om dit te willen delen. 'Herwonnen leven' is de titel maar in feite is het ook leren leven met je beperkingen. Je nieuwe grenzen accepteren. Daar kom je gaandeweg pas achter net zoals met alles in het leven. Balaceren om je grenzen te bewaken en te accepteren maar soms ook uit je comfortzone treden. Het leven als Christen met of zonder handicap leefbaar leven is de grote uitdaging. Annette deelt daarover vanuit de dieptepunten na een tragisch auto-ongeluk. Indrukwekkend en ik wens dat zij verder groeit binnen de grenzen die zij nu heeft onder leiding van God, onze grote Inspirator!


"Herwonnen Leven"
- Thera van Braak

Zeer aangrijpend boek over het leven van Annette na een ernstig auto ongeluk met hersenletsel als gevolg. Het verhaal is boeiend geschreven; het laat je niet los. Door de korte hoofdstukken, het gevoel voor detail, en de af en toe in cursief gedrukte woorden, om het accent ergens op te leggen; leest het boek fijn.
De lezer krijgt een 'kijk' in de gedachtegang van iemand die ontwaakt uit een coma. Ik denk dat het boek ook zeker interessant is voor neurologen en niet te vergeten andere 'patiŽnten' met hersenletsel! Een aanrader!


"Ontroerende zoektocht"
- Annelien

Dit boek trekt je het leven van Annette binnen. Al lezend begin je te beseffen hoe ingrijpend de gevolgen van zo'n ongeval zijn en beweeg je mee met haar hoop en wanhoop. Het citaat uit Habakuk 3 raakte me diep. Deze zwaargeladen en toch zo lichtvoetige woorden krijgen een bijzondere lading door de plek waarop ze Annette ze geplaatst heeft. Men neme het boek zelf om het effect ervan te proeven!


"herwonnen leven"
- Guurtje Leguijt

Moedige kwetsbaarheid 

Het verhaal van Annette heeft veel indruk op mij gemaakt. Het zal je maar gebeuren: in de kracht van je leven overkomt je een ernstig ongeluk waardoor alles wat voor die tijd vanzelfsprekend was (studeren, musiceren maar ook gewoon lopen, hoofdrekenen, eten koken) opnieuw aangeleerd moet worden... en je weet niet in hoeverre dat allemaal weer gaat lukken. Wat doet dat met je, met je zelfvertrouwen, met de relaties met de mensen om je heen, met je hoop, met je geloof?
In dit boek lees je hoe Annette dat proces aanging, wat ze los moest laten en wat ze terugwon. Moedig om zo kwetsbaar te durven zijn!


"Geloof, hoop en liefde"
- Marina

Ik heb Herwonnen leven meer dan ťťn keer gelezen. Het heeft diepe indruk op me gemaakt. Annette deelt in dit boek heel persoonlijk en direct met haar lezers hoe een bijna-fataal ongeluk haar leven dertig jaar geleden een dramatische wending gaf. Haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Sterker dan haar onmacht, strijd en woede is de liefde van de mensen om haar heen en de steun die ze put uit haar geloof. Geloof, hoop en liefde hebben haar leven een nieuwe richting gegeven. Een mooie boodschap voor iedereen die houvast zoekt in moeilijke tijden.


"Indrukwekkend"
- Annet Knoll

Herwonnen leven neemt je mee in het levensverhaal van Annette. Op jonge leeftijd krijgt ze op weg naar haar vakantie bestemming, een ernstig auto ongeluk. Annette raakt in coma. Als ze hieruit langzaam ontwaakt is haar geheugen hoegenaamd gewist. We lezen in herwonnen leven hoe Annette de draad weer probeert op te pakken. Lange revalidatie en therapieŽn volgen. Indrukwekkend en emotioneel. Een aanrader!

€ 13,50 Herwonnen leven
Laden...
 
Secularisatie

Secularisatie

Paul, Herman

"Wat een groot verhaal was"
- Jo van Dorp

Herman Paul heeft met het boekje Secularisatie een belangrijk statement neergelegd. Naast een goed overzicht van de geschiedenis van de secularisatie, gaat hij ook in op de secularisatiethese. Hij laat daarbij vanuit de literatuur zien dat wie daar aan vasthoudt een zekere mate van kokervisie heeft. De literatuur vanuit de sociologie maakt duidelijk dat een te sterke Europese bril ons daarbij in de weg kan zitten. Tenzij we graag de secularisatiethese als een zich zelf vervullende profetie willen zien. Ironisch genoeg is daar nogal wat geloof voor nodig. Omdat er binnenkort nog een boek van de auteur verschijnt over de slag om het hart (secularisatie en verleiding) geef ik nu 4 sterren en ben ik zeer benieuwd naar het vervolg.

€ 14,99 Secularisatie
Laden...
 
Met hart en ziel geloven

Met hart en ziel geloven

Hoek, Jan, Verboom, Wim

"Verhelderend, evenwichtig"
- Verhoeks

De auteurs geven aan ontspanning te willen brengen in een lastig spagaat: "Veel christenen verlangen enerzijds naar meer beleving, meer 'bevinding' in het geloof; anderzijds wantrouwen zij 'geloofservaringen'." (Overigens denk ik dat dit spagaat vooral gereformeerde christenen betreft, en dus dit boek vooral voor hun herkenbaar en behulpzaam zal zijn.) Al lezende ervoer ik inderdaad die ontspanning. De auteurs maken op een heldere en evenwichtige wijze duidelijk wat Bijbelse bevinding is en hoe dat in de loop der eeuwen gestalte kreeg in kerk, prediking en het leven van de individuele gelovige. Uitwassen worden behandeld, maar nergens is de toon veroordelend. De auteurs zijn befaamde theologen. Hun werk is dan ook gedegen, doorwrocht en goed onderbouwd. Nadeel vond ik wel dat zelfs het tweede, praktische deel, nergens echt heel praktisch wordt. Er wordt wel een vertaalslag gemaakt naar de praktijk van het geloofsleven en de gemeente, maar deze blijft behoorlijk wetenschappelijk en beschouwend. Niettemin is het wat mij betreft een mooi, waardevol werk, waar ik veel aan heb gehad!

€ 16,99 Met hart en ziel geloven
Laden...
 
En verlos ons van het stof

En verlos ons van het stof

Finkbeiner, Susie

"Mooie historische achtergrond, zwak plot"
- AMLV

Dit boek speelt zich af ten tijde van de The Dust Bowl, een periode van extreme droogte en stofstormen in de dertiger jaren in Amerika. De auteur heeft zich duidelijk goed verdiept in deze 'ecologische ramp' en de desastreuze gevolgen hiervan voor de toch al arme bewoners van Oklahoma. Je voelt de machteloosheid, de frustratie, de verlatenheid en tegelijk de hoop op een betere tijd. En je proeft het zand en stof... Heel mooi gedaan! Minder sterk vind ik het plot. Er gebeuren te veel dingen die ook nog eens weinig realistisch zijn. Ook is het weinig verrassend (doordat er te vroeg in het verhaal al te veel wordt weggegeven). Het liefst gaf ik het 3,5 ster, maar omdat dit niet kan, het voordeel van de twijfel...

€ 19,99 En verlos ons van het stof
Laden...
 
Een hemel zonder schroeven

Een hemel zonder schroeven

Meijeren, Marieke van

"Laat niet los..."
- Maaike

Het is moeilijk woorden te vinden om dit boek te beschrijven. Net zo als dat sommige zinnen en gedeelten uit het boek zich niet zo gemakkelijk laten verstaan. Tegelijk ligt daar wat mij betreft ook de kracht van dit boek. Oppervlakkigheid en gemakkelijke antwoorden op de grote en kleine vragen van het leven zijn de auteur vreemd. Ze neemt de lezer mee in de worstelingen van de hoofdpersoon. En ze doet dit op zo'n manier dat je met de hoofdpersoon gaat meevoelen, je met haar gaat verbinden en uiteindelijk met haar gaat mee worstelen en mee zoeken. Heel knap gedaan! Dit verhaal laat je niet los en zodra je het boek uit hebt voel je de behoefte het nog eens te lezen en misschien nog wel eens. De diepte van sommige zinnen laat zich nu eenmaal niet in ene keer peilen.

€ 17,99 Een hemel zonder schroeven
Laden...
 
Onze Vader

Onze Vader

Muis, Jan

"God anno nu"
- Emmie

Het is een boek waar je als lezer wat uithoudingsvermogen voor moet hebben, het is een echt studieboek met uitgebreide theologische en filosofische bespiegelingen. Het boek beschrijft hoe we ons in de huidige tijd een voorstelling kunnen maken van de God van de Bijbel. 

De auteur neemt het 'Onze Vader' als uitgangspunt, omdat dit het meest gebeden en door Jezus zelf ingestelde gebed is. Dit is wel een begrijpelijke keuze, al komt het soms wat gekunsteld over. Lang niet alle namen en kenmerken van God, die de auteur wil behandelen, worden in het gebed benoemd. Voor de beschrijving van God in dit boek is de Bijbel de voornaamste bron, maar dat wil niet zeggen dat het zich daartoe beperkt. De auteur benadrukt dat het juist van belang is de teksten en theorieŽn in hun historische context te lezen, opnieuw te interpreteren en nieuwe woorden en beelden toe te voegen. Op deze manier wordt verhelderd wie God voor ons is.  

Voor ons westerlingen is het idee van een niet te bewijzen geloof of alom tegenwoordige God maar moeilijk te bevatten. Dit is ook waar de auteur in zijn slothoofdstuk op in gaat. De hele verhandeling is leerzaam en opbouwend voor wie het kan meemaken, maar voor eenieder die alleen vasthoud aan wat het oog ziet, blijft het lastig om te kunnen beginnen geloven.  

De waarde van het boek ligt volgens mij dan ook de manier waarop het probeert vanuit de bijbel en de theologie tot een beeld van de levende God te komen. Hierdoor wordt je zelf ook weer aan het denken gezet over wie God voor jou persoonlijk is, meer dan je in je dagelijks geloofsleven gewend bent te doen. 

Zie ook: https://www.miworries.nl/god-anno-nu/

€ 32,50 Onze Vader
Laden...