Recensies

Schrijf een klantbeoordeling of review van een christelijk boek wat je kocht bij Ichthusboekhandel.nl

Bezoekers van Ichthusboekhandel.nl hechten grote waarde aan de mening van andere bezoekers over de artikelen die wij leveren. Zij lezen graag uw reviews over christelijke boeken, muziek en films.


(zie onze tips om er zelf één te schrijven)

 
SELECT TOP 10 * FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Date DESC) AS rownr, * FROM ( SELECT ISBN,MAX(CreateDT) AS Date FROM ProductRate WHERE CoyID = 'ichthusboekhandel' AND Text IS NOT NULL AND Status = 1 GROUP BY ISBN ) AS tmptbl ) AS prodtbl WHERE rownr >= 1
 
Een andere Paulus

Een andere Paulus

Koster, Koert

"Koert Koster over Paulus"
- Jeroen van Olffen

Voor mensen die vertrouwd zijn met de Kerk en het christelijk geloof is Paulus een oude bekende. Kennen wij de persoon Paulus wel goed? Door de eeuwen heen wordt Paulus zo uitgelegd dat we beter zijn leer kennen, dan de persoon zelf.
Koert Koster verstaat de kunst om ons in zijn boek “Een andere Paulus” kennis te laten maken met Paulus zoals hij werkelijk was. Paulus als mens. Fel en fanatiek, maar ook zacht en bescheiden.
We leren de andere Paulus niet kennen door de bril van de Christelijke dogmatiek, maar door hem weer te plaatsen in zijn tijd en context.
Paulus heeft geen andere ambities dan Jezus Christus te dienen. Jezus is Zijn meester. Paulus heeft Jezus slechts 1x ontmoet, maar met de 12 apostelen wordt hij Zijn volgeling en ambassadeur en hij beschrijft hoe wij Hem persoonlijk kunnen leren kennen.
Mooi is de koppeling die de auteur legt tussen Stefanus, de eerste Christen die sterft – door steniging - omwille van Jezus Christus en het uiteindelijke einde van het leven van Paulus zelf. Hij wordt geëxecuteerd in Rome. In de tussenliggende periode geeft Paulus heel steun en inspiratie voor Christenen die worden vervolgd. Ook vandaag is Paulus de woordvoerder van God om mensen die lijden en worden vervolgd te steunen en te bemoedigen.
Daarmee is het boek profetisch. Vanuit een persoonlijk engagement leert de auteur ons een volgeling van Jezus Christus kennen die weet wat lijden is, die weet van alle mogelijke tegenslagen, maar die vooral weet van Jezus Christus die hem bevrijdt en die onze overwinnaar is.
De auteur durft de moeilijke materie van wet en genade op een heldere manier uit te leggen. Op grond van de wet zijn wij veroordeeld. Door Gods genade in Jezus Christus zijn wij vrijgesproken. Is er geen wet meer? Is alles geoorloofd? De wet is geen dode letter. Maar we ontdekken dat wie Jezus Christus volgt overwinnaar is op het oordeel op grond van deze wet. Op grond van de wet zouden wij veroordeeld worden. Wie Jezus Christus niet aanneemt zal door de wet worden geoordeeld.
Niemand kan perfect leven. De wet zal ons veroordelen. Maar Paulus wijst ons in elk vers en in elk woord van zijn brieven op de genade van Jezus Christus.
De auteur heeft dit inzicht voor ons geopenbaard. Het boek is geen dogmatiek. Het boek is geen kanttekening bij bekende theologen. Het boek van Koert Koster is een persoonlijk getuigenis van zijn hernieuwde zoektocht naar de andere Paulus. Hij neemt ons in zijn boek graag mee op deze zoektocht. Laat je oude klassieke beeld van Paulus los… en ontdek de mislukkeling en de dwaas die ons méér te zeggen heeft dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden

€ 14,95 Een andere Paulus
Laden...
 
Bloedrood

Bloedrood

James, Steven

"Er vloeit bloed....."
- C. Hasselman

Steven James blijkt ook nog eerdere delen te hebben in de Bowater-serie, die (nog) niet vertaald waren. Bloedrood gaat over de eerste periode waarin hij een vrouw leert kennen, die in latere delen overleden blijkt te zijn. Een boek met veel dynamiek en de nodige schietpartijen en (bijna) horrorachtige situaties. Wie daardoor heen kijk leest een verhaal over een man die zijn weg zoekt in het leven en bezig is te ontdekken wie God is. Uitermate spannend en zeer leesbaar. Of sommige mensen zo snel in Kazachstan bevrijd kunnen worden blijft een vraag, maar er gebeurd veel en veel wordt in latere boeken uitgewerkt. Een musthave voor iedereen die alles wil weten over de Bowater-serie.

€ 22,99 Bloedrood
Laden...
 
De opdracht

De opdracht

Sirls, William
ePUB (watermerk) ePUB eBoek (watermerk)

"de opdracht"
- Janny de Jong Groningen

een mooi boek af en toe zeer ontroerend

€ 9,99 De opdracht
 
Het spoor naar huis

Het spoor naar huis

Finkbeiner, Susie

"Prachtig!"
- Elise

Pearl gaat met haar pleegouders weg uit het stof in Oklahoma. Ze verhuizen naar een broer van haar pleegvader. Pearl was flink ziek geworden door al het stof in haar longen. Bij haar oom en tante is gras, water en zuurstof. Maar ze heeft heimwee naar Oklahoma.
Haar moeder doet vreemd vanaf het moment dat ze gaan verhuizen. Pearl ontdekt iets maar mag van haar zelf niet slecht denken over haar moeder. De spanning is soms te snijden.
Pearl heeft veel fantasie en dat vind ik soms wat te uitvoerig beschreven. Het verhaal beschrijft goed hoe Pearl zich voelt en dat vind ik heel prettig aan dit boek.
Je kunt dit boek prima los lezen van En verlos ons van het stof.
Ik ben zeer benieuwd naar het vervolg.
Ik zeg: lezen dit boek!

€ 19,99 Het spoor naar huis
Laden...
 
Altijd en overal

Altijd en overal

Reinke, Tony

"Wat de smartphone met je doet"
- R. Kettenis

Het tafereel bij een bushalte waar iedereen lijkt het wel op zijn of haar smartphone tuurt is een bekend verschijnsel. Tony Reinke gaat dieper in op de mogelijkheden en de gevaren van (overmatig) gebruik van onze smartphone. Hij kiest een positie van redelijk gebruik en laat de gevaren van de smartphoneverslaving helder in beeld komen. Een aanrader voor iedereen die zelf dit gebruik wil reguleren of anderen helpt om daar beter mee om te gaan.

€ 19,95 Altijd en overal
Laden...
 
Dag in dag uit 2018 blok + schild

Dag in dag uit 2018 blok + schild


"Dagblokscheurkalender dag in dag uit"
- H. De Vries

Al jaren hebben we deze dagblokkalender en vinden we hierin echt opbouw voor elke dag.
Het vertroost, bemoedigd en geeft hoop.
Ook de diverse schrijvers van de stukjes maakt dat het aanspreekt.

€ 9,95 Dag in dag uit 2018 blok + schild
Laden...
 
Kerstboodschap

Kerstboodschap

Keller, Tim

"Heel mooi"
- Jeanne Anna

In de week rond Kerst 2017 heb ik dit boek gelezen. Een prachtig boek waarin Tim Keller de lezer in 138 pagina's meeneemt op een reis langs alle personen op wie de geboorte van Jezus veel indruk maakte.
Maria en Jozef, de herders, de wijzen, de oude mensen in de tempel, Herodes. Keller brengt met zijn boek een mooi overzicht van alle gebeurtenissen. Hij laat ook zien wat de geboorte van Jezus voor mensen van toen en nu betekent.


"vernieuwend eigentijds en waar het om draait"
- Riet K.

Aansprekende voorbeelden, verrassende inzichten over iets wat je al zo lang kent. Het is echt een goed boek! Kerst gaat steeds vaker over wat we doen of zouden moeten doen met kerst, dit boek gaat echt over wat er gebeurde met Kerst. Gods reddende kracht waar we afhankelijk van zijn. Christus Hij kwam vanuit de Hoge.

€ 14,95 Kerstboodschap
Laden...
 
Heilige strijd

Heilige strijd

Graaf, Beatrice de

"Veiligheid"
- Emmie

De Graaf schrijft dat de wetenschap en politiek geen goed antwoord hebben op het huidige onveiligheidsgevoel. Sinds de negentiende eeuw worden dingen als 'het kwaad' uitgerafeld in allerlei subgroepen, die los van elkaar onderzocht en aangepakt worden. Waardoor men nu niet met een eenduidige reactie weet te komen. Vervolgens zijn allerlei populisten hierop ingesprongen. Ze bagatelliseren het kwaad en proberen met allerlei maatregelen hele bevolkingsgroepen en/ of landen te treffen, met als doel de samenleving het idee van controle en veiligheid terug te geven. De maatschappij lijkt doorgeschoten in een risicocultuur, waarin worst case scenario's worden bedacht om ons daarop voor te bereiden door middel van allerhande maatregelen en protocollen. 

Volgens de Graaf is een religieus-theologische benadering van veiligheid van belang, omdat je daarmee het gevoel van onveiligheid serieus neemt. Er is kwaad, maar het is eindig, we kunnen het in een groter perspectief zien. We hoeven niet eigenhandig alle kwaad tot op de bodem uit te roeien door genadeloos iedereen die om welke reden dan ook verdacht lijkt te registreren of aan te pakken.  

De Graaf vindt dat de kerk te lang stil is geweest en dat het tijd is om deel te nemen in de strijd. Door een ander geluid te laten horen, namelijk dat van nederigheid, gerechtigheid en vergevingsgezindheid. Door ons te bedienen van rituelen die rust geven, momenten van bezinning en gemeenschapszin.
Zie ook: https://www.miworries.nl/veiligheid/


"Strijd zonder oorlog"
- T. Verrijn

Het TV programma met Tijs van de Brink was voor mij aanleiding om het boek te kopen. Had het programma al twee keer bekeken. Het boek is helder in z'n analyse en geeft ook verrassende uitkomsten. Zonder meer aan te raden.

€ 12,99 Heilige strijd
Laden...
 
De slag om het hart

De slag om het hart

Paul, Herman

"Secularisatie van verlangen"
- Emmie

De auteur betoogt dat secularisatie vooral inhoudt dat ons verlangen uitgaat naar alles wat zich in het hier en nu afspeelt. Het veilig stellen van onze toekomst door een goede opleiding, goede carrière, mooi huis, auto en dan steeds upgraden naar nog beter. Het treft ons allemaal, want onze hele kapitalistische maatschappij streeft naar zelfontplooiing en groei. 

Ondanks ons gericht zijn op onszelf, horen we graag verhalen van anderen om ons daaraan te meten. De auteur beschrijft hoe er momenteel op allerlei manieren veel aandacht wordt besteed aan zelfontplooiing. Om dichter bij jezelf te komen, je nergens iets van aan te trekken, alle negativiteit van je af te laten glijden en zo meer vrijheid te verkrijgen. Alle mogelijke zelfhulpboeken gaan als warme broodjes over de toonbank. Zo is iedereen bezig zichzelf terug te vinden, heel individueel en tegelijk heel collectief dus. Hier tegenover staan alternatieve idealen zoals toewijding aan de naaste of opoffering voor een ideaal, waar je bijna niet meer over hoort of leest. Dergelijke ideeën staan door onze huidige hang naar authenticiteit zo ver van ons af, dat we ons maar moeilijk kunnen verplaatsen in mensen die zichzelf niet perse op de eerste plaats willen zetten. 

Waar het uiteindelijk op aan komt, is wie of wat de slag om ons hart wint.
Zie ook: https://www.miworries.nl/slag-om-het-hart/


"Confronterend en behulpzaam"
- Maaike

Als trouwe kerkganger zou je over kerkverlating nog enigszins afstandelijk en beschouwend kunnen spreken. Maar over secularisatie op de manier waarop de auteur deze definieert niet meer! Paul brengt secularisatie heel dichtbij en houdt ook de trouwe kerkganger en gelovige-sinds-jaar-en-dag een spiegel voor. Hij doet dit door te laten zien dat ieder menselijk hart innerlijk verdeeld is en gedreven wordt door verlangens. Dat kan het verlangen naar God zijn, maar vaak zijn er ook andere verlangens die strijden om de voorrang. De auteur beschrijft vervolgens ook verschillende manieren om het verlangen naar God te versterken. Dit is absoluut een boek waar we veel aan zullen hebben in het denken en spreken over 'secularisatie'! Dit boek raakt iedere christen en vraagt iedere gelovige om een innerlijke reflectie. Het enige minpunt van dit boek vind ik de toegankelijkheid/leesbaarheid. Als weliswaar academisch, maar niet theologisch, geschoolde lezer, had ik soms moeite met het begrijpen en duiden van de veelvuldig gebruikte wetenschappelijke termen en theorieën. (Overigens geeft de auteur dit zelf ook aan in, ik meen, de verantwoording.

€ 16,99 De slag om het hart
Laden...
 
The Shack

The Shack

Film

"The Shack"
- Gerard Boon

Een mooie verfilming van “de uitnodiging” van Paul Young.
Jammer dat dit niet in de film terug te vinden is.
Het is een fantasy verhaal over een man die in een geloofscrisis terecht komt en waarbij de kijker tot denken gezet wordt:
Zijn alle waarheden wel zo waar als je ze hebt aangenomen?
Is God werkelijk wie je denkt dat Hij is?
Is Hij echt in alle dingen bij jou geweest ook in het verleden?
Wil je dat Hij je leider is in jou bestemming voor het leven?
Mooie familiefilm er kan goed over na gediscussierd worden!

€ 19,99 The Shack
Laden...